Spokrewnienie

Relacja między dwoma osobnikami występująca gdy w ich rodowodzie występują te same osobniki (spokrewnienie w linii bocznej) lub gdy jeden jest przodkiem drugiego (spokrewnienie w linii prostej). Jedną z miar spokrewnienia jest spokrewnienie addytywne.
© Tomasz Strabel

« Powrót do indeksu