Welcome

hoof trimming
Indeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)
Informacje o Centrum Genetycznym