Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Interbull i EAAP w Tallinnie

CGen na Interbullu i EAAPie

Interbull

W dniach 26-28 sierpnia br. w Tallinnie odbyła się konferencja Interbull. Tematyka przedstawionych doniesień i dyskusji wskazuje, że wkroczyliśmy w fazę optymalizacji wykorzystania oceny genomowej zwierząt. Optymalizowane są metody oceny wartości hodowlanej oraz obliczania jej dokładności, monitorowane są trendy zarówno genomowe jak i tradycyjne, programy hodowlane, dostarczana jest pomoc hodowcom, która pomaga korzystać z wyników genotypowania. Małe rasy starają się korzystać z możliwości jakie przez łączenie populacji referencyjnych, daje selekcja genomowa. Dla tak dużej populacji jak rasa holsztyńska tworzone są żeńskie populacje referencyjne. W Europie to już standard, że hodowcom dopłaca się za genotypowanie całych stad w zamian za gromadzenie informacji o nowych cechach, nie objętych rutynową kontrolą użytkowości. Stefan Rensing z niemieckiego VIT przedstawił projekt Kuhvision, w którym zamierza zebrać 100 tysięcy genotypów. Jest to odpowiedź na podobne programy realizowane w krajach nordyckich czy Holandii.

Konferencja Interbull to także okazja do dyskutowania o problemach technicznych związanych z prowadzeniem międzynarodowej oceny. Ponownie wypłynęła kwestia identyfikacji amerykańskich krów, oznaczanych elektronicznym kolczykiem gdzie nie ma możliwości zapisania literowego kodu kraju ‚USA’. Z tego względu stosuje się kod 840 co hodowcy mogą niekiedy zauważyć przy publikacji wyników. Chociaż nie ma łatwego sposobu na rozwiązanie tego problemu Amerykanie zapewnili, że jak na razie nie ma dwóch osobników, które miałyby takie same cyfrowe części numeru i jedynie różniły się oznaczeniem kodu kraju. Nie dali jednak zapewnienia, że taka sytuacja nie zdarzy się w przyszłości.

Hodowców z pewnością ucieszą rozwijane metody do oceny zarówno starych cech jak i tych nowych. Przykładem mogą być przygotowania do wdrożeń oceny długowieczności, która zakłada kilka okresów w kilku laktacjach. W zależności od tego jak wiele okresów przeżyją córki buhaja otrzymuje on większą lub niższą ocenę długowieczności. Takie podejście pozwala m.in. szybciej oceniać młode buhaje. Długowieczność jest wypadkową wielu czynników, wśród których jest m.in. odporność na choroby. Do krajów, gdzie będzie prowadzić się ocenę na dodatkowe cech zdrowia dołączają Stany Zjednoczone. W tym kraju przygotowywana jest ocena dla takich cech jak: gorączka mleczna, przemieszczenie trawieńca, ketoza, mastitis, zatrzymanie łożyska, metritis czy zapalenie macicy.

EAAP

Konferencja EAAP to w praktyce wręcz niezliczone doniesienia na temat zagadnień związanych z badaniami na zwierzętach. Szczególną uwagę przykuwały wspólne sesje prowadzone z Interbullem, gdzie analizowano problem inbredu. Nikt już nie ma wątpliwości, że w dobie selekcji genomowej nie tylko postęp hodowlany jest zwiększony ale rośnie też tempo przyrostu inbredu. Ponieważ jego poziom zależy od tego jak głębokie analizuje się rodowody naukowcy zwracali szczególną uwagę na tempo jego przyrostu. Przedstawiono też wiele doniesień na temat inbredu obliczanego na podstawie genotypów. Z jednej strony potwierdziły one, że inbred genomowy rośnie szybciej w ostatnich latach, z drugiej nie dają nowej wiedzy na temat przyczyn występowania depresji inbredowej. Dobra wiadomość dla stad genotypujących jest taka, że narzędzia optymalizujące dobór z wykorzystaniem informacji genomowej mogą skuteczniej ograniczać inbred. Do ograniczania inbredu proponuje się różne rozwiązania, z których dla hodowców najbliższe są dwa: obniżanie wartości hodowlanej, gdy buhaj jest mocno spokrewniony z populacją krów danego kraju (metoda stosowana np. w Stanach Zjednoczonych) lub dostarczanie informacji o spokrewnieniu buhaja z populacją krów. Zwracano uwagę, że dobór z udziałem informacji genomowej może ułatwić problem wad monogenowych, tj. tych chorób, które warunkowane są licznymi pojedynczymi mutacjami, których wiele poznano dzięki wdrożeniu selekcji genomowej. Przedstawiono też liczne doniesienia na temat poprawy zdrowotności racic, których ocena genetyczna staje się standardem.

Artykuł „Zdrowe racice = zysk” we wrześniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Występowanie schorzeń racic w stadzie jest jedną z przyczyn ponoszenia znacznych strat finansowych przez hodowców. W najnowszym numerze (9/2017) miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła” umieszczono artykuł pt. „Zdrowe racice = zysk”. Zostały w nim opisane idea i zasady przyłączenia się do projektu „CGen korekcja”, w ramach którego stworzono aplikację do zbierania danych podczas wykonywania korekcji racic. Czytaj dalej „Artykuł „Zdrowe racice = zysk” we wrześniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

Zbliża się LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Tegoroczny Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się w dniach 20-22.09.2017 r. w Poznaniu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Organizatorami są Poznańskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu. Czytaj dalej „Zbliża się LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”

Projekt „CGen korekcja” – ukazały się kolejne relacje z majowego szkolenia

Kolejne relacje z bezpłatnego szkolenia dla osób wykonujących korekcję racic ukazały się w dwumiesięczniku „Hoduj z głową bydło” (wydanie lipiec-sierpień 2017) oraz w czasopiśmie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu„Wieściach Akademickich” (wydanie maj-czerwiec 2017). Czytaj dalej „Projekt „CGen korekcja” – ukazały się kolejne relacje z majowego szkolenia”

Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego

Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego odbyła się w dniach od 9-11 czerwca br. w Krakowie. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Czytaj dalej „Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego”