Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Październik 2018

Zostaliśmy zaproszeni przez Jana Weihsa, jednego z założycieli Stowarzyszenia Korektorów i Terapeutów Racic, aby przybliżyć projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu dla korektorów racic. Była to świetna okazja by rozmawiać o tym jakie działania prowadzące do poprawy zdrowotności racic w krajowej populacji HF są aktualnie podejmowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Cieszy nas fakt, iż organizator kursu – sam od lat obecny na polskim rynku korekcji racic – umożliwił zapoznanie się z zasadami pracy z aplikacją “CGen korekcja” osobom wiążącym swoją przyszłość z wykonywaniem korekcji.

Październik 2018

Gościliśmy dr. Janusza Jamrozika, który w ramach Canadian Dairy Network nadzoruje realizację projektów związanych z rozwojem oceny wartości hodowlanej. Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia wyzwań jakie stoją przed nami w związku z kontrolą jakości danych pod kątem analiz genetycznych, które przeprowadzimy w 2019 roku. W Kanadzie od grudnia 2017 r. prowadzona jest ocena wartości hodowlanej dla Dermatitis digitalis (DD), dzięki czemu hodowcy mogą wybierać buhaje o wyższej odporności na to schorzenie. Obecnie opracowywany jest indeks zdrowotności racic obejmujący 8 schorzeń racic, w tym 3 infekcyjne (Dermatitis digitalis (DD), Dermatitis interdigitalis (ID), erozja rogu opuszek (HHE)) oraz 5 nieinfekcyjnych (wrzód podeszwy (SU), wrzód palca (TU), choroba linii białej (WL), krwiak podeszwy (SH), przerost skóry szpary międzypalcowej (IH)). O tym, które ze schorzeń zostały uwzględnione w indeksie, decyduje częstość jego występowania w kanadyjskiej populacji. Dzięki nowemu indeksowi kanadyjscy hodowcy przy wyborze buhaja będą mogli uwzględniać także swoje oczekiwania dotyczące genetycznej poprawy zdrowotności racic.

Październik 2018

Podczas I Forum Genetycznego prezentowaliśmy postępy w dążeniach do opracowania indeksu zdrowotności racic. Okazało się to szczególnie istotne w świetle oczekiwań hodowców w odniesieniu do polskiego indeksu ekonomicznego, tworzonego obecnie przez PFHBiPM. Odpowiedzi hodowców wskazują, iż w wielu stadach kulawizna stanowi podstawowy problem do rozwiązania. Wynik ten potwierdza, że ocena zdrowotności racic, a także jak najszybsze uzyskanie wartości hodowlanych (wh) dla tej cechy jest bardzo ważne, gdyż stanowi warunek pozwalający na uwzględnienie zdrowotności racic w indeksie ekonomicznym. Znajomość potencjału genetycznego zwierząt w połączeniu z wagą ekonomiczną dla tej cechy pozwoli obliczyć zyski jakie hodowca osiągnie dzięki poprawie odporności na schorzenia racic. Wskazanie bezpośredniego przełożenia stanu zdrowia racic na uzyskiwany dochód umożliwi hodowcy łatwą kalkulację zysków wynikających z ograniczenia liczby przypadków kulawizny w stadzie.

Wrzesień 2018

Zbliża się termin trzeciego szkolenia dla korektorów chcących się przyłączyć do projektu “CGen korekcja”. Docieramy do kolejnych firm z informacją o możliwości rejestrowania wyników za pomocą aplikacji. Zależy nam na zaangażowaniu w projekt jak największej liczby korektorów, by umożliwić każdemu hodowcy stałe monitorowanie zdrowotności racic w stadzie. Dzięki automatycznie generowanym przez aplikację zestawieniom, tworzonym na podstawie informacji wprowadzonych podczas wizyty przez korektora, możliwe jest lepsze zarządzanie problemami chorób racic w stadzie. Z kolei stały dostęp do historii choroby ułatwia dobranie skutecznych działań terapeutycznych, a także podejmowanie decyzji dotyczących kontynuacji leczenia lub wybrakowania zwierzęcia. Jednocześnie objęcie rejestracją maksymalnie dużej liczby krów pozwoli na przeprowadzanie analiz genetycznych i uzyskanie wyników o wysokiej dokładności. Dzięki temu hodowcy szybciej będą mogli korzystać z indeksu zdrowotności racic, który zostanie w przyszłości włączony do indeksu ekonomicznego.

Duże zainteresowanie I Forum Genetycznym

Ponad 400 osób, pośród których zdecydowaną większość stanowili hodowcy i producenci mleka, wzięło udział w pierwszym Forum Genetycznym. Dnia 1 października 2018 r. zostały przedstawione preferencje hodowców w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem polskiego indeksu ekonomicznego. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu hodowców i pracowników PFHBiPM w wypełnianie ankiet hodowlanych i ekonomicznych. Czytaj dalej „Duże zainteresowanie I Forum Genetycznym”

Kolejne osiągnięcie uczestników projektu „CGen korekcja”

Projekt „CGen korekcja” nie miał wakacji. Liczba zgłoszeń dotyczących stanu zdrowia racic zarejestrowanych przez korektorów zaangażowanych w to przedsięwzięcie przekroczyła 50 tysięcy. Cieszymy się, że coraz większa liczba hodowców i korektorów zauważa przydatność informacji zbieranych przez aplikację „CGen korekcja” w codziennej pracy.

Zachęcamy do darmowego dołączenia się do tego grona. Przyłączając się teraz korektorzy będą mogli wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez prof. J. Koflera w dniach 15-16.11.2018. Szczegóły znajdują się tutaj.

Więcej informacji o tym, co się dzieje w projekcie można znaleźć pod adresem: www.cgen.pl/korekcja/realizacja.

Natomiast dokumenty potrzebne do przyłączenia się do projektu dostępne są tutaj.

Zapisy na szkolenie dla korektorów racic nadal możliwe

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na bezpłatne szkolenie dla korektorów racic zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16.11.2018 r. w Poznaniu. Jest ono organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W programie szkolenia przewidziano wykłady dotyczące schorzeń racic oraz warsztaty z obsługi aplikacji przeznaczonej do rejestrowania wyników korekcji, a także ocenę umiejętności uczestników podczas części praktycznej. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich edycji, prowadzącym szkolenie będzie światowej klasy specjalista, współautor „ICAR Atlas Zdrowia Racic” i instruktor korekcji racic, profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu). Czytaj dalej „Zapisy na szkolenie dla korektorów racic nadal możliwe”

Sierpień 2018

W odpowiedzi na zgłaszane przez hodowców oczekiwania opracowujemy rozszerzoną wersję aplikacji “CGen korekcja”. Naszym celem jest dostarczenie nowych rozwiązań użytkownikom. Projektowane obecnie raporty ułatwią wykorzystanie informacji gromadzonych za pomocą aplikacji podczas podejmowania decyzji z zakresu poprawy zdrowotności racic w stadzie. Dodatkowo wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności współpracy korektorów racic z hodowcami.