Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Dyskutujemy nad złożonym problemem kulawizn podczas sympozjum

Trwa 20-te międzynarodowe sympozjum poświęcone kulawiznom. Prowadząca projekt „CGen korekcja” dr Katarzyna Rzewuska po raz pierwszy przedstawiła wyniki dotyczące odziedziczalności dermatitis digitalis (DD) dla polskiej populacji objętej projektem. Dzięki uczestnictwu w tej konferencji możemy prowadzić konsultacje z najwybitniejszymi specjalistami zajmującymi się zdrowotnością racic w celu wprowadzenia najnowszych i najskuteczniejszych metod ograniczających kulawiznę. Czytaj dalej „Dyskutujemy nad złożonym problemem kulawizn podczas sympozjum”

Wyniki oceny za rok 2018 dostępne

Na stronie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zostały właśnie opublikowane wyniki oceny za rok 2018. Zawierają one także informacje na temat zadań zrealizowanych przez CGen. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – luty 2019

Zespół “CGen korekcja” był obecny na Targach Ferma 2019 w Łodzi. Tematyka zdrowotności racic była jednym z elementów omawianych podczas sesji “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”. W jej ramach wspólnie z korektorem racic Karolem Jarochem przedstawiliśmy nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Duży nacisk położyliśmy na omówienie możliwości wykorzystania zestawień i raportów generowanych na podstawie informacji zebranych podczas korekcji racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Umiejętne użycie tych narzędzi pozwala poprawić zdrowotność racic. Uczestnicy konferencji poznali skalę problemów z racicami w naszym kraju. Z zaciekawieniem przyjęli zwłaszcza informacje o tym, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty z tytułu schorzeń racic w swoich stadach. Pokrótce zaprezentowano też osiągnięcia CGen w zakresie genetycznego doskonalenie odporności na schorzenia racic. Hodowcy oczekują szybkiego wdrożenia rutynowej oceny tej cechy, jednak ze zrozumieniem przyjęli konieczność dalszej rejestracji zdarzeń podczas korekcji racic. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną dostępną tutaj.

Zwiększaj zyski za pomocą genetyki

W sobotę 16.02.2019 w ramach Targów Ferma w Łodzi odbył się panel konferencyjny pt. “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”, którego moderatorem był dyrektor Centrum Genetycznego dr hab. Tomasz Strabel. Podczas wystąpień poruszono szeroką tematykę z obszaru doskonalenia bydła mlecznego ukierunkowanego na wyższą opłacalność produkcji.

Dr inż Agnieszka Nowosielska, dyrektor Działu Hodowli PFHBiPM przedstawiła zebranym hodowcom jak można wykorzystać genotypowanie jałówek w zarządzaniu stadem. Przedstawiono przykłady pokazujące między innymi porównanie wartości hodowlanej pełnych sióstr oraz przełożenie tej wartości na użytkowość krów. Dzięki temu hodowcy mogli przekonać się, że jest to najdokładniejsze źródło informacji o zwierzęciu. Wykorzystanie tej wiedzy do selekcji jałówek i doboru buhajów zapewnia szybkie osiągnięcie celów hodowlanych i poprawę ekonomiki stada. Czytaj dalej „Zwiększaj zyski za pomocą genetyki”

Wykorzystaj genomową ocenę jałówek – korzystaj z doświadczenia innych!

Genotypowanie jałówek to kluczowy element opłacalnej strategii remontu w stadzie. Odpowiedni wybór samic do dalszej hodowli oraz dobór buhajów do kojarzeń nigdy wcześniej nie był tak precyzyjny. Udowodniono, że dzięki informacjom uzyskanym w wyniku genotypowania jałówek łatwo jest realizować założone cele hodowlane, co przekłada się na wyższe zyski z prowadzonej produkcji. Podczas I Forum Genetycznego poznaliśmy doświadczenia francuskich i niemieckich hodowców w tym zakresie. Czytaj dalej „Wykorzystaj genomową ocenę jałówek – korzystaj z doświadczenia innych!”

Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym numerem czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (2/2019), w którym na stronie 38 ukazał się nasz artykuł opisujący „Jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada?”. Depresja inbredowa jest negatywnym efektem działania inbredu, objawiającym się głównie obniżoną produkcyjnością zwierząt. Czytaj dalej „Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!”

Poznajemy zdrowotność racic polskich krów w styczniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Tematy związane ze zdrowotnością racic pojawiają się coraz częściej. W najnowszym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (1/2019) zamieszczono relację ze szkolenia wstępnego dla korektorów racic z projektu „CGen korekcja”. Dążenie do poszerzania ich wiedzy i nauka obsługi aplikacji „CGen korekcja” zapewnia prawidłową rejestrację schorzeń racic i możliwość wykorzystania tych informacji w przyszłości, zarówno przez hodowcę do bieżącego zarządzania stadem, jak i zespół Centrum Genetycznego do prowadzenia oszacowań. Czytaj dalej „Poznajemy zdrowotność racic polskich krów w styczniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

Odporność na schorzenia racic jest odziedziczalna

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie projektu „CGen korekcja”. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu stwierdziliśmy, że odziedziczalność odporności polskich krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej na dermatitis digitalis (DD) wynosi 0,11. Jest to wartość, która pozwala na prowadzenie skutecznej selekcji w kierunku lepszej zdrowotności racic. Czytaj dalej „Odporność na schorzenia racic jest odziedziczalna”

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2019

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadziliśmy wstępne analizy genetyczne dla cech zdrowotności racic. Prace rozpoczęliśmy od najczęściej występującego schorzenia, czyli dermatitis digitalis (DD). W toku analiz stwierdzono, że na zachorowalność wpływa stado, faza laktacji, sezon i miesiąc wycielenia. Na podstawie danych zebranych w okresie od 1 października 2017 do 30 września 2018 opracowano model do oceny wartości hodowlanej dla odporności zwierząt na to schorzenie, który pozwala na wyeliminowanie wpływu powyższych czynników. Uzyskane z jego wykorzystaniem wyniki są bardzo obiecujące. Potwierdziliśmy, że występowanie DD w polskiej populacji bydła rasy HF ma również podłoże genetyczne, a odziedziczalność odporności na to schorzenie wynosi 0,11. Jest to wartość porównywalna, a wielu przypadkach wyższa niż uzyskiwana w innych krajach prowadzących podobne projekty i pozwala na prowadzenie selekcji w pożądanym kierunku.
Należy pamiętać, że prowadzenie rejestracji danych i wykonywanie analiz pozwolą w przyszłości na wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic. Mamy podstawy, żeby twierdzić, że ten proces się powiedzie. Prowadzenie selekcji w kierunku odporności na DD, jest możliwe, jednak wskazane jest dalsze gromadzenie danych, które pozwoli zwiększyć dokładność tej oceny. Im więcej korekcji racic zostanie zarejestrowane, tym szybciej się to stanie. Ponadto chcąc zbudować polski indeks zdrowotności racic musimy przeanalizować inne cechy i określić odpowiadające im wagi. Hodowcy przyłączając się do projektu „CGen korekcja” nie tylko otrzymują informacje potrzebne do zarządzania stadem, ale też przyspieszają moment, w którym będą mogli doskonalić zdrowotność racic poprzez dobór buhajów, czy selekcję jałówek.