Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Rośnie problem inbredu u polskich krów

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przekroczył poziom 4% i, co bardziej niepokojące, jego tempo przyrostu rośnie coraz bardziej. O tym jak ograniczać jego skutki można przeczytać w czerwcowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła”.
Polecamy też informacje opublikowane na naszej stronie: cgen.pl/inbred.

Poznaj choroby racic z „ICAR Atlas Zdrowia Racic”

W majowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” ukazał się artykuł otwierający cykl publikacji dotyczących schorzeń racic zawartych w „ICAR Atlas Zdrowia Racic„. Podkreślamy wagę „Atlasu” jako narzędzia ułatwiającego poprawne rozpoznanie problemu, gdyż tylko to umożliwia podjęcie właściwych działań. Opisy poszczególnych jednostek uzupełnione zostały o wyniki najnowszych badań oraz dane pozyskane od światowych specjalistów w tej dziedzinie. W kolejnych numerach będziemy przedstawiać informacje dotyczące rozpoznawania i radzenia sobie z poszczególnymi dysfunkcjami. Zapraszamy do lektury.

Hodowcy wypełniają ankietę

Hodowcy biorą sprawy w swoje ręce! Spływa do nas coraz więcej ankiet dotyczących preferencji hodowlanych. Każdy hodowca i producent mleka może wypowiedzieć się, które cechy są dla niego ważniejsze. Umożliwi to przygotowanie pierwszego polskiego indeksu ekonomicznego. Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną. Adres strony udostępniają wszyscy pracownicy terenowi PFHBiPM. Informacje na temat ankiety można uzyskać także dzwoniąc do Centrum Genetycznego (61 222 39 87) lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną: info@cgen.pl.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny/.

Najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej już dostępne

Od dzisiaj zostały udostępnione na naszej stronie internetowej najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Karta buhaja zawiera również najnowszy ranking międzynarodowy (indeksy krajów należących do Spółdzielni EuroGenomics) oraz inbred i spokrewnienie z populacją krów w Polsce. Oprócz tego, zaktualizowano wyniki indeksów rodowodowych i ranking stad. Zapraszamy do korzystania z narzędzi dostępnych pod adresem www.cgen.pl/indeksy

Marzec 2018

Uczestnik projektu „CGen korekcja” Michał Goleń wziął udział w spotkaniach z hodowcami podsumowujących rok 2017 na Lubelszczyźnie. Przedstawił zasady współpracy hodowcy z korektorem w ramach projektu „CGen korekcja” oraz aplikację do zbierania informacji o zdrowotności racic, którą wykorzystuje w trakcie wykonywania korekcji na gospodarstwach. Spotkanie z korektorem stanowiło okazję do prowadzenia rozmów na temat działań profilaktycznych w kierunku ograniczenia występowania chorób racic oraz samej techniki wykonywania korekcji.

Życzenia świąteczne

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Mamy nadzieję, że czas spędzony w gronie najbliższych pozwoli z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Luty 2018

Wzięliśmy udział w konferencji Interbull oraz Światowym Kongresie Genetyki Stosowanej w Hodowli Zwierząt. W trakcie obu wydarzeń prezentowane były wyniki osiągane w ramach projektów mających na celu doskonalenie zdrowotności racic. Przedstawiciele hiszpańskiej organizacji hodowlanej podzielili się wynikami analiz związanych ze stratami jakie generuje wystąpienie poszczególnych schorzeń racic. Zaprezentowali także opracowany w wyniku realizacji projektu indeks zdrowotności racic. Zostanie on wdrożony do oficjalnej oceny wartości hodowlanej w czerwcu br. Z kolei Kanadyjczycy i Niemcy przedstawili efekty prac mających na celu ograniczenie podatności krów na Dermatitis digitalis (DD). W obu przypadkach potwierdzono możliwość doskonalenia genetycznego w tym zakresie, przedstawiając różnice w częstotliwości zachorowań wśród córek buhajów ze szczytu i końca rankingu. Ponadto wyniki niemieckie wskazują na możliwość zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej w przypadku rejestrowania wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).
Uczestnictwo w Kongresie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi działaniami podejmowanymi w poszczególnych krajach w odniesieniu do poprawy zdrowotności racic. Pozwoliło także na skorzystanie z doświadczeń osób zaangażowanych w projekty analogiczne do „CGen korekcja”, które chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, poruszając wiele kwestii wpływających na osiągnięcie sukcesu w genetycznym doskonaleniu odporności na choroby racic.

Zdrowotność racic tematem nadchodzącego Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego

Zagadnienia związane ze zdrowotnością racic stają się coraz popularniejsze. Serdecznie zapraszamy na XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11).
Organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Czytaj dalej „Zdrowotność racic tematem nadchodzącego Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego”

Styczeń 2018

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z hodowcami pt. „Nowe aspekty w produkcji mleka”, które odbyło się w Koźminie Wielkopolskim. Podczas prezentacji podkreśliliśmy, że dążenie do poprawy zdrowotności racic w stadzie przybliży hodowców do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego produkcji mleka. Przekazana została najnowsza wiedza dotycząca infekcyjnych schorzeń racic, a także czynników wpływających na rozwój wrzodów podeszwy. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się plakaty prezentujące schorzenia racic opisane w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Wielu hodowców prosiło także o wskazanie działających w okolicy korektorów korzystających z aplikacji „CGen korekcja”.