Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Ważne portale zainteresowane projektem „CGen korekcja”

Informacje o działaniach Centrum Genetycznego pojawiają się nie tylko w czasopiśmie „Hodowla i Chów Bydła”. W dotarciu do większej ilości odbiorców zaczęli nas wspierać również portal farmer.pl oraz „Hoduj z głową bydło”. Z ostatnimi doniesieniami dotyczącymi projektu „CGen korekcja” można zapoznać się pod poniższymi linkami:

Portal farmer.pl: „Szkolenie dla korektorów w ramach projektu „CGen korekcja””
„Hoduj z głową bydło”: „Projekt „CGen korekcja” wystartował”

Czerwcowe wydanie czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

W celu rozpowszechniania wśród hodowców informacji o pierwszym szkoleniu przeprowadzonym w ramach projektu „CGen korekcja”, w czerwcowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” została zamieszczona relacja z tego wydarzenia. Pojawiły się tam dodatkowo wypowiedzi korektorów z różnych regionów Polski, którzy zdecydowali się na przyłączenie do projektu. Czytaj dalej „Czerwcowe wydanie czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

Maj 2017

Nastał przełomowy moment dla prowadzenia krajowej ewidencji zdrowotności racic – pierwsi hodowcy przyłączyli się do projektu „CGen korekcja”. Dzięki temu rozpoczęto gromadzenie informacji rejestrowanych podczas prowadzenia korekcji racic. W efekcie hodowca uzyskuje raport umożliwiający bieżące monitorowanie statusu zdrowotnego stada.

Maj 2017

Odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy osób zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. Informacja o warsztatach dotarła do szerokiego grona odbiorców, stąd liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła ilość dostępnych miejsc. W związku z tym do Poznania zaproszono w pierwszej kolejności osoby zajmujące się zawodowo korekcją racic. Uczestnictwo w projekcie ma w przyszłości stanowić wyznacznik jakości, stąd już na pierwszym szkoleniu zostały poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Wykłady poprowadził światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu).

Podczas części praktycznej przeprowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej szkoleniowiec zaprezentował cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Z kolei duże zaangażowanie ze strony uczestników pozwoliło na zorganizowanie warsztatów, które odbyły się w oborze należącej do PPHU Niwapol Sp. z o.o. Podczas tej części profesor Kofler prowadził weryfikację prawidłowego rozpoznawania schorzeń oraz ocenę umiejętności uczestników, wskazując osoby wyróżniające się profesjonalizmem podczas korekcji wykonywanej w ramach warsztatów.

Z opinią, którą profesor Kofler podzielił się z nami po przeprowadzeniu szkolenia, można zapoznać się poniżej:
Opinia o szkoleniu – prof. J. Kofler

Natomiast wywiad, w którym odpowiada na pytania związane ze zdrowotnością racic można przeczytać tutaj:
Wywiad – prof. J. Kofler

W czasie szkolenia odbyła się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji “CGen korekcja” przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji. Podpisano umowy, na podstawie których korektorzy uzyskali bezpłatnie dostęp do aplikacji.

Z wypowiedziami korektorów, którzy przyłączyli się do projektu można zapoznać się poniżej:
Wywiady z uczestnikami projektu „CGen korekcja”

Artykuł „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Obserwacja stanu zdrowia krów w stadzie wystarczy do uświadomienia sobie, że różnią się one podatnością na choroby. Wynika to z indywidualnych predyspozycji mających podłoże genetyczne. Czytaj dalej „Artykuł „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne i XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

forum zootechniczno-weterynaryjne, krajowa wystawa zwierzat hodowlanych

Stwarzamy coraz więcej okazji do rozmów z pracownikami Centrum Genetycznego. W kwietniu zorganizowaliśmy stoisko na XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej” w Poznaniu. Czytaj dalej „XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne i XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”

Kwiecień 2017

Przeprowadzono testy terenowe aplikacji “CGen korekcja” z udziałem korektorów, którzy jako pierwsi przyłączyli się do projektu. Wraz z Karolem Jarochem odwiedziliśmy gospodarstwo Jana Matuszyka, a wraz z Przemkiem Cieślakiem stado Mariusza Tatysa. Po okresie precyzowania wymagań i miesiącach prac programistycznych mogliśmy sprawdzić na ile sprawnie system działa w warunkach rzeczywistych, podczas przeprowadzania rutynowej korekcji racic. Udało się przypisać dane o zwierzętach do odpowiedniego konta korektora, a wyszukiwanie krów było niezmiernie łatwe. Konieczne okazało się jednak uzupełnienie listy zwierząt o jałówki. Rejestracja diagnoz została znacznie usprawniona, a możliwość dodawania notatek bardzo poszerzyła możliwości przygotowania kompleksowej informacji dla hodowcy. Po wygenerowaniu zestawienia pokorekcyjnego oceniono jego czytelność, a zootechnicy wskazali elementy o jakie warto uzupełnić ten podstawowy raport. Pomimo, że wykryte nieprawidłowości wskazały obszary wymagające poprawek to działanie aplikacji zostało ocenione pozytywnie. Była to też okazja do ustalenia kierunku dalszego rozwoju aplikacji “CGen korekcja”.