Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Artykuł „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Obserwacja stanu zdrowia krów w stadzie wystarczy do uświadomienia sobie, że różnią się one podatnością na choroby. Wynika to z indywidualnych predyspozycji mających podłoże genetyczne. Czytaj dalej „Artykuł „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne i XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

forum zootechniczno-weterynaryjne, krajowa wystawa zwierzat hodowlanych

Stwarzamy coraz więcej okazji do rozmów z pracownikami Centrum Genetycznego. W kwietniu zorganizowaliśmy stoisko na XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej” w Poznaniu. Czytaj dalej „XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne i XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych”

Luty 2017

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła przedstawiono trendy związane z doskonaleniem zdrowotności racic obserwowane na świecie, a także zaprezentowano bieżący stan realizacji zadań w ramach “CGen korekcja”. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczą przede wszystkim nowe zgłoszenia do projektu. Coraz liczniejsze grono korektorów wyraża chęć użytkowania aplikacji. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały ze strony hodowców, dla których dane w formie elektronicznej oznaczają znacznie efektywniejsze ich wykorzystanie.

Szerszą relację z Forum Hodowli Bydła znajdziesz tutaj.

Luty 2017

Trwają intensywne prace programistyczne, dzięki którym powstała aplikacja w wersji dev (faza rozwojowa). Do tej pory zaimplementowano w niej system zgłoszeń diagnoz i zabiegów. Konsultacje z korektorami i hodowcami umożliwiły opracowanie zakresu informacji obrazujących wyniki korekcji, a także sposobu wyświetlania zgłoszeń historycznych. Opisane zostały także uwarunkowania pozwalające rozróżnić wpisy różnego typu (korekcja rutynowa, korekcja interwencyjna, terapia, notatka) oraz nowe koncepcje do uwzględnienia w przyszłości, takie jak możliwość wyszukania korektorów obsługujących dany teren, spośród firm biorących udział w projekcie (posługujących się aplikacją).