Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Trzecia edycja szkolenia w ramach projektu „CGen korekcja”

W dniach 15-16.11.2018 r. organizujemy kolejną edycję szkolenia dla korektorów racic zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. W ramach bezpłatnego szkolenia odbędą się wykłady dotyczące schorzeń racic oraz warsztaty z obsługi aplikacji przeznaczonej do rejestrowania wyników korekcji. Po raz trzeci gościć będziemy światowej klasy specjalistę profesora Johanna Koflera (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu). Jest on współautorem „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, a także instruktorem korekcji racic. Szkoleniowiec przeprowadzi także ocenę umiejętności uczestników podczas części praktycznej.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu i jest organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące szkoleń organizowanych w ramach projektu „CGen korekcja” znajdują się na stronie www.cgen.pl/korekcja/szkolenia.

Korektorze – zgłoś się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.cgen.pl/korekcja/dolacz i zostań użytkownikiem aplikacji “CGen korekcja

Hodowco – zachęć korektora, z którego usług korzystasz, żeby zgłosił się na szkolenie i rozpoczął korzystanie z aplikacji “CGen korekcja

Kontakt możliwy pod numerem telefonu 732 430 624.

Wypełnij ankietę hodowlaną do końca lipca 2018

Podczas wystaw zwierząt hodowlanych w Sielinku oraz Szepietowie rozmawialiśmy z hodowcami o tym, co można poprawić w stadzie na drodze zarządzania, a w jakich obszarach podstawą jest praca hodowlana. Nasi rozmówcy dzielili się z nami opiniami dotyczącymi priorytetów, którymi się kierują przy wyborze buhaja. Wskazywali też problemy, w odniesieniu do których oczekują poprawy na drodze doskonalenia genetycznego. Zdanie wyrażone przez hodowców znajdzie odzwierciedlenie w tworzonym przez PFHBiPM indeksie ekonomicznym.

Każdy hodowca, który chce mieć wpływ na opracowywany polski indeks ekonomiczny nadal może wziąć udział w projekcie wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie tworzymyindeks.pl. Zapraszamy do wskazania, które z cech powinno się uwzględnić, by nowy indeks odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Jeżeli chcesz poprawić efektywność swojej pracy wypełnij ankietę hodowlaną do 31.07.2018. Dzięki Twojemu zaangażowaniu opracujmy indeks stanowiący narzędzie ułatwiające wybór buhaja, którego córki zwiększą Twoje zyski.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Centrum Genetycznego PFHBiPM: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny/.

Czerwiec 2018

Rozpoczęliśmy analizowanie informacji rejestrowanych za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Kontrolowaliśmy szczegółowo jakość danych, gdyż rzetelność przy ich wprowadzaniu wpłynie w znacznym stopniu na wiarygodność uzyskiwanych w ramach projektu wyników, w tym na ocenę wartości hodowlanej dla odporności na schorzenia racic. Na podstawie dostępnych informacji potwierdziliśmy, iż podobnie jak w innych krajach europejskich schorzenia racic stanowią istotny problem także w naszej populacji. Skala problemu jest często niedoceniana przez samych hodowców, tymczasem schorzenia zamieszczone w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” rozpoznano u 44% krów, którym przeprowadzono korekcję racic. Wstępne analizy pozwoliły na wskazanie najczęściej występujących schorzeń, wśród których wyróżniają się zwłaszcza zapalenia skóry oraz wrzody. Wiedza ta pomoże nie tylko odpowiednio dobrać parametry do analiz genetycznych, ale także wskazać obszary, na które należy kłaść nacisk podczas szkoleń dla korektorów racic organizowanych w ramach projektu. Ze względu na konieczność dopełnienia rocznego okresu rejestrowania obserwacji przeanalizowanie trendów związanych z fazami laktacji czy wiekiem krów, a także zmian sezonowych planowane jest na koniec roku. Wtedy też zaprezentujemy wnioski dotyczące statusu zdrowotnego racic krów w Polsce.

Czerwiec 2018

Podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego spotkaliśmy się z hodowcami w pobliżu ringu, na którym prowadzona była wycena zwierząt. Dzięki uprzejmości Pawła Żelechowskiego każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z działaniem poskromu hydraulicznego. Korektor odpowiadał na pytania hodowców związane z zasadami prowadzenia korekcji racic oraz stosowanymi przez niego metodami terapeutycznymi. Prezentowaliśmy także zakres informacji zamieszczany w zestawieniu generowanym przez aplikację “CGen korekcja” oraz rozmawialiśmy o oczekiwaniach hodowców w odniesieniu do działań mających na celu ograniczenia kulawizny.

Maj 2018

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Profilaktyka chorób przeżuwaczy – jak nie stosować antybiotyków” mówiono o tym jak przez poprawę zdrowotności ograniczać liczbę przypadków wymagających leczenia. Podczas corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia duży nacisk został położony na poszukiwanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na współczesne trendy i oczekiwania społeczeństwa związane z rozważnym stosowaniem antybiotyków w sferze produkcji żywności. Uczestnikom konferencji zaprezentowaliśmy możliwość prowadzenia monitoringu zdrowotności racic w oparciu o zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację “CGen korekcja”. Stanowią one dodatkowe źródło informacji dla lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
Do aplikacji “CGen korekcja” odwołał się także podczas swojego wystąpienia dr hab. Krzysztof Słoniewski, który mówił o wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji. Wskazał on na konieczność bieżącej rejestracji danych jako pierwszego etapu w procesie mającym na celu przełożenie informacji na celne wskazówki.

Rozwój projektu „CGen korekcja”

Projekt “CGen korekcja” wszedł w fazę dynamicznego rozwoju. W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność przyłączyć 200-tną oborę do projektu, a liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez korektorów przekroczyła 30 tysięcy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a pozostałych hodowców i korektorów zachęcamy do rozpoczęcia korzystania z darmowej aplikacji „CGen korekcja”.
Więcej informacji o tym, co się dzieje w projekcie można znaleźć pod adresem https://www.cgen.pl/korekcja/realizacja/
Natomiast dokumenty potrzebne do przyłączenia się do projektu dostępne są tutaj.

Rośnie problem inbredu u polskich krów

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przekroczył poziom 4% i, co bardziej niepokojące, jego tempo przyrostu rośnie coraz bardziej. O tym jak ograniczać jego skutki można przeczytać w czerwcowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła”.
Polecamy też informacje opublikowane na naszej stronie: cgen.pl/inbred.

Maj 2018

Rozpoczęliśmy publikację cyklu dotyczącego chorób racic w miesięczniku „Hodowla i Chów Bydła”. Jego celem jest przybliżenie polskim hodowcom schorzeń racic zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Korzystając z najnowszej wiedzy, co miesiąc będziemy opisywać w możliwie przystępnej formie jedno z nich, uwzględniając objawy, przyczyny, działania profilaktyczne oraz podstawy leczenia, a także zróżnicowane nazewnictwo poszczególnych schorzeń stosowane w terenie. Liczymy, że dostarczone informacje ułatwią uporanie się z problemami chorób racic. Przypominamy, że “ICAR Atlas Zdrowia Racic” jest podstawą rozpoznawania schorzeń przez korektorów biorących udział w projekcie “CGen korekcja”.

Poznaj choroby racic z „ICAR Atlas Zdrowia Racic”

W majowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” ukazał się artykuł otwierający cykl publikacji dotyczących schorzeń racic zawartych w „ICAR Atlas Zdrowia Racic„. Podkreślamy wagę „Atlasu” jako narzędzia ułatwiającego poprawne rozpoznanie problemu, gdyż tylko to umożliwia podjęcie właściwych działań. Opisy poszczególnych jednostek uzupełnione zostały o wyniki najnowszych badań oraz dane pozyskane od światowych specjalistów w tej dziedzinie. W kolejnych numerach będziemy przedstawiać informacje dotyczące rozpoznawania i radzenia sobie z poszczególnymi dysfunkcjami. Zapraszamy do lektury.

Hodowcy wypełniają ankietę

Hodowcy biorą sprawy w swoje ręce! Spływa do nas coraz więcej ankiet dotyczących preferencji hodowlanych. Każdy hodowca i producent mleka może wypowiedzieć się, które cechy są dla niego ważniejsze. Umożliwi to przygotowanie pierwszego polskiego indeksu ekonomicznego. Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną. Adres strony udostępniają wszyscy pracownicy terenowi PFHBiPM. Informacje na temat ankiety można uzyskać także dzwoniąc do Centrum Genetycznego (61 222 39 87) lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną: info@cgen.pl.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny/.