Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2017

Ze względu na duże znaczenie dla przyszłej oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic, dotarliśmy z informacjami o projekcie „CGen korekcja” bezpośrednio do stad intensywnie prowadzących genotypowanie samic.