Indeks Ekonomiczny


Indeks Ekonomiczny

Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zrealizowało projekt, którego efektem jest pierwszy polski indeks ekonomiczny. Stworzony dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Indeks Ekonomiczny (IE) jest łączną wartością hodowlaną osobnika. IE składa się z następujących cech: wydajność tłuszczu, wydajność białka, wydajność mleka, liczba komórek somatycznych, okres międzyciążowy, współczynnik zapłodnień jałówek, współczynnik zapłodnień krów, długowieczność, wysokość w krzyżu, wymię, nogi i racice. Wartości Indeksu Ekonomicznego są wyrażane w złotówkach i pozwalają na porównywanie zysków z produkcji mleka w odniesieniu do jednej laktacji. Względny udział cech w Indeksie Ekonomicznym to: wydajność mleka 21%, liczba komórek somatycznych 19%, wydajność białka 16%, okres międzyciążowy 13%, wydajność tłuszczu 12%, wysokość w krzyżu 9%, długowieczność 5%, wymię 2%, współczynnik zapłodnień krów i jałówek 2%, nogi i racice 1%. Poszczególnym cechom nadano wagi ekonomiczne wynikające z krajowych uwarunkowań. IE pozwala na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego. Każdej wartości IE towarzyszy dokładność, która pozwala się zorientować na ile precyzyjnie udało się go obliczyć.

 

Wartości Indeksu Ekonomicznego są publikowane począwszy od grudniowego sezonu oceny roku 2019. Wyniki dla buhajów i najlepszych samic można znaleźć tutaj. Wkrótce na tej stronie dodamy więcej informacji na temat samego indeksu.

 

Najważniejsze korzyści dla hodowcy z wdrożenia indeksu ekonomicznego

 • wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
 • lepszy bilans ekonomiczny stada,
 • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
 • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
 • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

Zapraszamy do zakładki:
– „historia”, by poznać historię powstawania i wdrażania Indeksu Ekonomicznego,
– „baza wiedzy”, by zapoznać się z publikacjami dotyczącymi Indeksu Ekonomicznego,
– „pytania i odpowiedzi”, by zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

historia

GRUDZIEŃ 2019 – publikacja wartości Indeksu Ekonomicznego dla wszystkich buhajów i najlepszych samic na stronie cgen.pl/indeksy

19.11.2019 – wykład pracownika CGen pt. „Zarządzanie hodowlane w stadzie z wykorzystaniem indeksu ekonomicznego” podczas Konferencji „Automatyzacja – przyszłość w produkcji mleka i hodowli bydła”, organizowanej przez Region Oceny Poznań PFHBiPM w Dolsku

15-16.11.2019 – pierwsza prezentacja Indeksu Ekonomicznego podczas II Forum Genetycznego. Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie www.cgen.pl/forum-genetyczne

27.05.2019 – Indeks Ekonomiczny (IE) został wpisany do programu hodowlanego dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

GRUDZIEŃ 2018 – Zgodnie z planem prace nad stworzeniem indeksu ekonomicznego dobiegają końca. Zostały określone wartości wag ekonomicznych dla poszczególnych cech, dzięki czemu indeks będzie wyrażany w złotówkach. W kolejnym kroku przystąpimy do uzyskania wyników oceny wartości hodowlanej zwierząt i analizy utworzonego w oparciu o nowy indeks rankingu.

PAŹDZIERNIK 2018 – Pierwsze wyniki zgromadzonych i przetworzonych informacji zostały zaprezentowane podczas I Forum Genetycznego PFHBiPM. Prezentację na ten temat przedstawiła dr Katarzyna Stachowicz z AbacusBio – zapraszamy do zapoznania się poniżej:

SIEPRIEŃ 2018 – Zakończyliśmy gromadzenie ankiet od hodowców i organizacji hodowlanych. Trwa ich przetwarzanie. W celu zapoznania się z wynikami zapraszamy na I Forum Genetyczne

MAJ 2018 – Trwa zbieranie ankiet hodowlanych i ekonomicznych. Dnia 30 kwietnia 2018 r. hodowcy otrzymali mailowo zaproszenie do wypełnienia internetowej ankiety hodowlanej razem z raportami wynikowymi. Adres do internetowej ankiety hodowlanej jest udostępniany przez pracowników terenowych PFHBiPM oraz po skontaktowaniu się z Centrum Genetycznym (info@cgen.pl, 61 222 39 87). Zapraszamy do jej wypełnienia!

 

baza wiedzy

pytania i odpowiedzi

 • Jak oblicza się wartości IE?
  Do obliczania wartości IE potrzebne są wartości hodowlane poszczególnych cech.
  Wartości te przemnaża się przez wagi ekonomiczne i sumuje.
 • Dla jakiej rasy dostępny jest IE?
  Wagi IE opracowano dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
 • Jaki wpływ na IE mają zmiany cen mleka na rynku?
  PFHBiPM monitoruje uwarunkowania ekonomiczne.
  IE jest „odporny” na zmiany cen mleka do 20%.
 • Czy każdy osobnik rasy phf otrzyma wartość IE?
  Wraz z grudniową oceną 2019.3 wszystkiej buhaje otrzymają wartości IE.
  Dla samic wartości IE liczone będą na bazie ich wartości hodowlanych.
  W przypadku jałóweczek przybliżony IE będzie obliczany na podstawie ich wartości rodowodowych.
 • Gdzie można zobaczyć wartości hodowlane IE?
  IE będzie dostępny dla buhajów na stronie cgen.pl/indeksy obok rankingów top samic oraz w podsumowaniu genotypowania (element usługi PFHBiPM) oraz w raporcie RW indeksy.
 • Jaką wagę w Indeksie Ekonomicznym ma wysokość w krzyżu? 
  Wysokość w krzyżu ma wagę ujemną, ponieważ liczne badania potwierdziły, że mniejsze krowy są bardziej ekonomiczne.
  Selekcja rasy phf w oparciu o IE pozwoli zachować wysokość w krzyżu na dotychczasowym poziomie.
 • Dlaczego w Indeksie Ekonomicznym długowieczność ma mniejszą wagę niż w PF? 
  Długowieczność jest cechą złożoną, na którą składa się wiele biologicznych uwarunkowań związanych ze zdrowotnością i płodnością.
  W IE nadano odpowiednie wagi cechom płodności i zdrowotności, które mają związek z długowiecznością.
  Pozostałe czynniki otrzymały wagę przypisaną samej długowieczności stosowanie do ich znaczenia ekonomicznego.
 • Czy każdy buhaj mający indeks PF, będzie miał wyliczony IE?
  W sezonie 2019.3 wszystkie buhaje otrzymają wartość IE, jeśli znane będą jego wartości hodowlane dla cech wchodzących w skład indeksu.
  Dostępność wartości IE od sezonu 2020.1 będzie zależała od uiszczenia opłaty przez właściciela.
 •