o nas

Misja Centrum Genetycznego

Misją Centrum Genetycznego jest świadczenie usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych.

Realizowanie misji poprzez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego powinno stanowić wsparcie dla hodowców bydła mlecznego, producentów mleka, jak i organizacji hodowlanych.

Pracownicy

Dr hab. Sebastian Mucha
dyrektor
s.mucha@cgen.pl
+48 61 222 39 88

Dr hab. Marcin Pszczoła
zastępca dyrektora
m.pszczola@cgen.pl
+48 61 222 39 88

Dr inż. Katarzyna Rzewuska
kierownik
k.rzewuska@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz
główny specjalista ds. analizy danych
k.baczkiewicz@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr Weronika Bola
główny specjalista ds. zarządzania danymi
w.bola@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Dr inż. Magdalena Graczyk-Bogdanowicz
główny specjalista ds. analiz genetycznych
m.graczyk@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr Agata Gindera
główny specjalista ds. administracji i komunikacji
a.gindera@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Sławomir Krzykowski
starszy specjalista ds. przetwarzania danych
s.krzykowski@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Marcin Szałański
starszy specjalista ds. programowania i analiz genetycznych
m.szalanski@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr Karol Kołodziejczak
specjalista ds. zarządzania danymi
k.kolodziejczak@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Współpraca

Łukasz Czarniecki
informatyk
l.czarniecki@cgen.pl

Tomasz Nowak
informatyk
t.nowak@cgen.pl

Fryderyk Raczyk
informatyk
f.raczyk@cgen.pl

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Celem wskazanej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (PFHBiPM), ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, NIP: 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl, a także wysyłając list na wyżej podany adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych oraz obowiązki informacyjne, czyli dokumenty opisujące w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, znajdziesz na stronie internetowej tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!