o nas

Misja Centrum Genetycznego

Misją Centrum Genetycznego jest świadczenie usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych.

Realizowanie misji poprzez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego powinno stanowić wsparcie dla hodowców bydła mlecznego, producentów mleka, jak i organizacji hodowlanych.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Celem wskazanej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (PFHBiPM), ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, NIP: 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.
Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl, a także wysyłając list na wyżej podany adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej tutaj.

Pracownicy

Dr hab. Tomasz Strabel, prof. UP w Poznaniu
dyrektor
t.strabel@cgen.pl

Dr inż. Sebastian Mucha
kierownik
s.mucha@cgen.pl
+48 61 222 39 88

Dr inż. Katarzyna Rzewuska
główny specjalista ds. badań i rozwoju programu hodowlanego
k.rzewuska@cgen.pl
+48 732 430 624

Dr inż. Michał Stuglik
główny specjalista ds. bioinformatyki
m.stuglik@cgen.pl

Dr inż. Magdalena Graczyk-Bogdanowicz
starszy specjalista ds. analiz genetycznych
m.graczyk@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz
specjalista ds. wdrażania aplikacji
k.baczkiewicz@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr Agata Gindera
specjalista ds. administracji
a.gindera@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Sławomir Krzykowski
specjalista ds. przetwarzania danych
s.krzykowski@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Mgr inż. Łukasz Wodas
specjalista ds. programowania i analiz genetycznych
l.wodas@cgen.pl
+48 61 222 39 87

Łukasz Czarniecki
informatyk
l.czarniecki@cgen.pl

Tomasz Nowak
informatyk
t.nowak@cgen.pl

Fryderyk Raczyk
informatyk
f.raczyk@cgen.pl