o nas

Misja Centrum Genetycznego

Misją Centrum Genetycznego jest świadczenie usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych.

Realizowanie misji poprzez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego powinno stanowić wsparcie dla hodowców bydła mlecznego, producentów mleka, jak i organizacji hodowlanych.

Pracownicy

Dr hab. Sebastian Mucha
dyrektor

Dr hab. Marcin Pszczoła
zastępca dyrektora

Dr inż. Katarzyna Rzewuska
kierownik

Mgr Weronika Bola
główny specjalista ds. zarządzania danymi

Mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz
główny specjalista ds. analizy danych

Mgr Agata Brączkowska (Gindera)
główny specjalista ds. administracji i komunikacji

Mgr Izabela Bielewicz-Tkacz
starsza specjalistka ds. administracji i komunikacji

Dr inż. Magdalena Graczyk-Bogdanowicz
główny specjalista ds. analiz genetycznych

Mgr inż. Sławomir Krzykowski
starszy specjalista ds. przetwarzania danych

Mgr inż. Marcin Szałański
starszy specjalista ds. programowania i analiz genetycznych

Mgr Karol Kołodziejczak
specjalista ds. zarządzania danymi

Mgr inż. Piotr Oleszak
specjalista ds. zarządzania danymi

Współpraca

Łukasz Czarniecki
informatyk

Tomasz Nowak
informatyk

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Celem wskazanej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (PFHBiPM), ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, NIP: 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: , a także wysyłając list na wyżej podany adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych oraz obowiązki informacyjne, czyli dokumenty opisujące w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, znajdziesz na stronie internetowej tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!