inbred

inbred

W populacji krów rasy Holstein-Friesian widoczny jest znaczny wzrost wydajności produkcyjnej, jednak jednocześnie obserwuje się zmniejszenie różnorodności genetycznej tych zwierząt. Takie zjawisko jest bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do zwiększonego występowania kojarzeń (wysoce) spokrewnionych osobników. Im kojarzone osobniki są bliżej ze sobą spokrewnione, tym większe prawdopodobieństwo przekazania potomstwu genów od ich wspólnego przodka, a tym samym wzrostu współczynnika inbredu, co prowadzi do depresji inbredowej. Wiąże się to ze zmniejszeniem ogólnej żywotności (np. większa podatność na choroby), płodności i wydajności produkcyjnej zwierząt, a także zwiększonym ujawnianiem się wad genetycznych.

Centrum Genetyczne szacuje współczynnik inbredu dla bydła rasy phf. Obliczenia wykonywane są co tydzień, aby jak najszybciej uwzględniać nowo zarejestrowane osobniki.

Oprócz tego szacowany jest oczekiwany inbred potomstwa dla każdego aktywnego buhaja. Współczynnik ten wynika ze spokrewnienia danego buhaja z populacją krów i jałówek w Polsce. Umożliwia to wybór buhajów o niskim spokrewnieniu co przełoży się na niższy inbred potomstwa.

Wyniki inbredu publikowane są w karcie buhaja na stronie: www.cgen.pl/indeksy/

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej