inbred

inbred

W populacji krów rasy Holstein-Friesian widoczny jest znaczny wzrost wydajności produkcyjnej, jednak jednocześnie obserwuje się zmniejszenie różnorodności genetycznej tych zwierząt. Takie zjawisko jest bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do zwiększonego występowania kojarzeń (wysoce) spokrewnionych osobników. Im kojarzone osobniki są bliżej ze sobą spokrewnione, tym większe prawdopodobieństwo przekazania potomstwu genów od ich wspólnego przodka, a tym samym wzrostu współczynnika inbredu, co prowadzi do depresji inbredowej. Wiąże się to ze zmniejszeniem ogólnej żywotności (np. większa podatność na choroby), płodności i wydajności produkcyjnej zwierząt, a także zwiększonym ujawnianiem się wad genetycznych.

Centrum Genetyczne monitoruje inbred w populacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz dostarczanie narzędzi, które pozwolą hodowcom na jego ograniczanie. Wkrótce na tej stronie udostępnimy więcej informacji na ten temat i wyjaśnimy jak korzystać z nowoczesnych narzędzi.

Inbred w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Inbred w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej