Projekt „CGen korekcja”

Projekt „CGen korekcja”
  • darmowy dostęp do zestawień z wynikami korekcji racic
  • łatwiejsze rozpoznanie przyczyn problemów w stadzie
  • identyfikacja zwierząt odpornych na schorzenia racic
  • ograniczenie brakowania z powodu kulawizny

„CGen korekcja” to projekt realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM, którego celem jest poprawa zdrowotności racic w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W ramach projektu opracowano aplikację internetową, dzięki której możliwa jest rejestracja informacji w trakcie wykonywania korekcji racic. Nazewnictwo zaimplementowanych w niej schorzeń jest zgodne z „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, a jej głównymi użytkownikami są korektorzy racic. Dzięki połączeniu aplikacji z systemem teleinformatycznym PFHBiPM możliwe jest szybkie wyszukanie zwierzęcia oraz dostęp do jego zgłoszeń historycznych. Pozwala to na indywidualne prowadzenie terapii oraz bieżącą ocenę jej skuteczności. Współpraca korektora z hodowcą opiera się na przekazywaniu wygenerowanego z aplikacji podsumowania pokorekcyjnego, co umożliwia lepszy monitoring zdrowotności racic w stadzie. Zebrane w ramach projektu dane pozwolą na uruchomienie oceny wartości hodowlanej odporności na schorzenia racic. Dla zapewnienia wysokiej dokładności oszacowań znaczną uwagę przywiązuje się do jakości danych rejestrowanych przez użytkowników aplikacji. Z tego względu korektorzy przyłączający się do projektu objęci są cyklem szkoleń, zapewniających standaryzację stosowanego nazewnictwa, a także poszerzających wiedzę o jednostkach chorobowych. Przekłada się to nie tylko na możliwość doskonalenia genetycznego, ale także poprawę skuteczności działań profilaktycznych i terapeutycznych, zapewniając lepszą zdrowotność racic, co oznacza wyższe zyski dla hodowcy.

ikonografika_0_1_akcept_205x280_tn

Kliknij wybrany obszar powyższego schematu by dowiedzieć się więcej!