Projekt „CGen korekcja”

Projekt „CGen korekcja”

ikonografika_0_1_akcept_205x280_tn

Kliknij wybrany obszar powyższego schematu by dowiedzieć się więcej!

Dostosowywanie programu hodowlanego do aktualnych oczekiwań hodowców wymaga poszerzania go o nowe cechy. Jest to możliwe po opracowaniu metody oceny wartości hodowlanej dla każdej z nich. Podstawę oceny stanowią obserwacje fenotypowe stąd konieczne jest ich rejestrowanie. Wiele informacji o cechach jest zapisywanych lokalnie w formie umożliwiającej ich wykorzystanie jedynie do bieżącego zarządzania stadem. Dane te są przechowywane w formie papierowej lub w programach komputerowych obsługujących systemy udojowe stąd dostęp do nich jest ograniczony. Warunkiem objęcia oceną kolejnych cech jest przekazywanie zarejestrowanych obserwacji do centralnej bazy danych. Jednakże wiązałoby się to z dodatkowym nakładem pracy związanym z przepisywaniem informacji do systemów informatycznych. Stanowi to istotną barierę dla pozyskania i zgromadzenia dużej liczby danych wymaganych do przeprowadzenia oceny wartości hodowlanej. Z tego względu proponujemy zastąpienie tradycyjnych notesów aplikacją internetową „CGen korekcja”. Umożliwi to precyzyjną rejestrację obserwacji nie wymagając dodatkowego nakładu pracy. W pierwszej kolejności aplikacja ma służyć do gromadzenia danych o schorzeniach racic, gdyż:

  • choroby kończyn są jedną z trzech kluczowych przyczyn przedwczesnej eliminacji krów ze stada,
  • stan racic warunkuje opłacalność produkcji wpływając na pobranie paszy, poziom produkcji, podatność na choroby metaboliczne i infekcyjne oraz płodność,
  • występowanie schorzeń racic może być rejestrowane podczas korekcji racic, której poddawana jest w danym czasie grupa zwierząt co wpływa na strukturę danych dostępnych do analiz,
  • wyniki korekcji racic są zapisywane przez osoby wykonujące korekcję w celu rozliczenia wykonanej usługi,
  • ocena związana ze zdrowotnością racic została już wprowadzona w innych krajach.