indeksy

indeksy

Selekcja to podstawowe narzędzie pracy hodowlanej, wykorzystywane w praktyce hodowlanej od jej początków. Polega na wyborze rodziców następnego pokolenia, sprowadza się też do eliminacji osobników, po których nie można oczekiwać najlepszego potomstwa. Jest bardziej efektywna, gdy prowadzi się ją w możliwie wczesnym okresie życia zwierzęcia i z dużą dokładnością. Selekcję prowadzić można na podstawie użytkowości własnej zwierzęcia lub jego fenotypu, co jest mało efektywne, szczególnie w przypadku cech niskoodziedziczalnych. W celu zwiększenia dokładności oceny można łączyć informacje o osobniku z informacjami o jego krewnych, tworząc tzw. indeksy. Ich przykładem są indeksy rodzicielskie, dostępne nawet przed urodzeniem zwierzęcia. Można też łączyć informacje dotyczące różnych cech w jeden indeks – w ten sposób powstaje indeks PF czy NetMerit.

Poniżej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej oraz indeksy rodowodowe dla jałówek i buhajków. Oprócz możliwości przeglądania rankingu buhajów, strona umożliwia porównywanie wybranych zwierząt oraz udostępnia informacje o pozycji buhaja w rankingach krajów EuroGenomics. Ważnym aspektem jest również prezentacja inbredu buhajów wraz ze spodziewanym inbredem ich córek obliczonym na podstawie spokrewnienia aktywnych buhajów z populacją krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Ranking najlepszych buhajów i wyszukiwarka buhajów

Ranking & wyszukiwarka buhajów Objaśnienia

Ranking najlepszych jałówek na bazie indeksu rodowodowego

Ranking jałówek na bazie indeksu rodowodowego Objaśnienia

Ranking najlepszych stad na bazie indeksów rodowodowych jałówek

Ranking stad na bazie indeksów rodowodowych

Ranking jałówek na bazie genomowej wartości hodowlanej

Ranking jałówek na bazie genomowej wartości hodowlanej

Ranking krów na bazie indeksu gPF

Ranking krów na bazie indeksu gPF

Ranking krów na bazie indeksu PF

Ranking krów na bazie indeksu PF

Poniższe ryciny przedstawiają średnie wartości indeksów rodowodowych (rPF) jałówek z podziałem na województwa.

Średni rPF stada został obliczony jako średnia arytmetyczna z wartości rPF jałówek urodzonych w 2018 r.
Obliczenia indeksu rPF wykonano na podstawie sezonu oceny 2018.3.
W obliczeniach uwzględniono jedynie stada posiadające minimum 5 jałówek.
Obliczenia przeprowadzono osobno dla:
– odmiany czarno-białej (HO) i zobrazowano na mapie w odcieniu niebieskim,
– odmiany czerwono-białej (RW) i zobrazowano na mapie w odcieniu pomarańczowym.