indeksy

indeksy

Centrum Genetyczne PFHBiPM (CGen) udostępnia wyniki oceny wartości hodowlanej różnych grup zwierząt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) oraz rasy simental (SM). Domyślnie każdy ranking tworzony jest na bazie wartości Indeksu Ekonomicznego (IE) obliczanego przez CGen (rasa PHF) lub w oparciu o indeks PFSM (rasa SM). Poniżej znajdują się linki do poszczególnych rankingów. Szczegółowe opisy dostępnych w nich opcji zamieszczono w zakładce objaśnienia. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Rankingi najlepszych buhajów rasy PHF (na bazie wartości IE lub indeksu PF) oraz rasy SM (na bazie indeksu PFSM) i wyszukiwarka

Rankingi buhajów i wyszukiwarka

Rankingi najlepszych samic i wyszukiwarka

  • jałówek na bazie genomowych wartości IE lub indeksu PF (rasa PHF)
  • krów na bazie genomowych wartości IE lub indeksu PF (rasa PHF)
  • krów na bazie konwencjonalnych wartości IE lub indeksu PF (rasa PHF) oraz indeksu PFSM (rasa SM)

Rankingi jałówek i krów na bazie wartości hodowlanych

Rankingi najlepszych jałówek na bazie indeksu rodowodowego rIE lub rPF (rasa PHF)

Rankingi jałówek na bazie indeksów rodowodowych

Rankingi najlepszych stad na bazie indeksów rodowodowych rIE lub rPF jałówek (rasa PHF)

Rankingi najlepszych stad na bazie indeksów rodowodowych

Podsumowanie wyników genotypowania (rasa PHF)

Podsumowanie genotypowania

Kalkulator rodowodowy (rasa PHF)

Kalkulator rodowodowy