indeksy

indeksy

Centrum Genetyczne PFHBiPM (CGen) udostępnia wyniki oceny wartości hodowlanej różnych grup zwierząt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Domyślnie każdy ranking tworzony jest na bazie wartości Indeksu Ekonomicznego, którego wartości obliczane są przez CGen. Więcej na temat Indeksu Ekonomicznego można przeczytać tutaj. Oprócz możliwości przeglądania rankingu buhajów, strona umożliwia porównywanie wybranych zwierząt oraz udostępnia informacje o pozycji buhaja w rankingach krajów EuroGenomics. Ważnym aspektem jest również prezentacja inbredu buhajów wraz z oczekiwanym inbredem ich córek obliczonym na podstawie spokrewnienia aktywnych buhajów z populacją krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych rankingów. Szczegółowe opisy dostępnych w nich opcji zamieszczono w zakładce objaśnienia.

Rankingi najlepszych buhajów na bazie wartości IE oraz alternatywnie PF i wyszukiwarka buhajów

Rankingi i wyszukiwarka buhajów

Rankingi najlepszych samic

  • jałówek na bazie genomowych wartości IE oraz alternatywnie PF
  • krów na bazie genomowych wartości IE oraz alternatywnie PF
  • krów na bazie konwencjonalnych wartości IE oraz alternatywnie PF

Rankingi jałówek i krów na bazie wartości hodowlanych

Rankingi najlepszych jałówek na bazie indeksu rodowodowego rIE oraz alternatywnie rPF

Rankingi jałówek na bazie indeksów rodowodowych

Rankingi najlepszych stad na bazie indeksów rodowodowych rIE oraz alternatywnie rPF jałówek

Rankingi najlepszych stad na bazie indeksów rodowodowych

Podsumowanie wyników genotypowania

Podsumowanie genotypowania

Kalkulator rodowodowy

Kalkulator rodowodowy