Forum Genetyczne


 

Konferencja Nauka-Praktyce II Forum Genetyczne (15-16.11.2019 r., Podlasie)

Relacja z Konferencji jest dostępna tutaj.

NAGRANIA WYKŁADÓW:

 • Znaczenie selekcji dla wyników ekonomicznych stada
  Prezentujący: Tomasz Strabel (CGen PFHBiPM)
 • Polski Indeks Ekonomiczny nowoczesnym sposobem wyrażania wartości hodowlanych
  Prezentujący: Sebastian Mucha (CGen PFHBiPM)
 • Praca hodowlana w stadzie z wykorzystaniem indeksu selekcyjnego
  Prezentujący: Katarzyna Rzewuska (CGen PFHBiPM)
 •  

  Program z prezentacjami i nagraniami z I Forum Genetycznego PFHBiPM (1 X 2018 r., Poznań)

  9:00 – 10:00 | Rejestracja uczestników
  10:00 – 10:15 | Otwarcie I Forum Genetycznego.
  Moderatorzy: Tomasz Krychowski, Tomasz Strabel.
  10:15 – 11:00 | Znaczenie ekonomiczne cech i preferencje hodowców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej  
  Prezentujący: Katarzyna Stachowicz (AbacusBio, Nowa Zelandia)
  11:00 – 11:30 | Rozwój oceny wartości hodowlanej w Polsce w świetle oczekiwań hodowców
  Prezentujący: Katarzyna Rzewuska (CGen PFHBiPM, Polska)
  11:30 – 12:00 | Wykorzystanie nowych technologii w hodowli w Polsce na tle trendów światowych
  Prezentujący: Sebastian Mucha (CGen PFHBiPM, Polska)
  12:00 – 12:30 | Dyskusja
  12:30 – 13:30 | Lunch
  13:30 – 14:15 | Genotypowanie całych stad: korzyści dla hodowców i programu hodowlanego.
  Prezentujący: Stefan Rensing (VIT, Niemcy).
  14:15 – 15:00 | Wykorzystanie genotypowania w zarządzaniu stadem. 
  Prezentujący: David Girod (Evolution, Francja)
  15:00 – 15:30 | Dyskusja i zakończenie I Forum Genetycznego.

  Wdrożenie selekcji genomowej do praktyki hodowlanej rozpoczęło trwający proces dynamicznych zmian organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania hodowli bydła mlecznego, ale także przedsiębiorstw i organizacji z jej otoczenia. Otworzyły się nowe możliwości doskonalenia takich cech jak odporność na choroby czy wykorzystanie paszy. Efektywność ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko jest kluczowa dla przyszłego rozwoju branży. Genotypowanie zwierząt zarówno samców jak i samic weszło szeroko do pracy hodowlanej, ale jego optymalne wykorzystanie wymaga dostępu do wiedzy i narzędzi. I Forum Genetyczne miało na celu dać jego uczestnikom możliwość zorientowania się jak selekcja genomowa wpływa na hodowlę bydła mlecznego w Polsce, z czego mogą korzystać nasi hodowcy już dziś oraz jak z nowych technologii korzystają na co dzień hodowcy w innych krajach.

  Uczestnicy: w Forum uczestniczyło 450 osób, w tym osoby związane z hodowlą bydła i produkcją mleka, w tym hodowcy, producenci mleka, przedstawiciele: organizacji hodowlanych, mleczarni, ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek naukowych i techników rolniczych.

  Forum Genetyczne PFHBiPM – ulotka