Centrum Genetyczne PFHBiPM

Powołana w kwietniu 2016 roku jednostka, której misją jest świadczenie usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych.Centrum Genetyczne (CGen) realizuje misję poprzez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego powinno stanowić wsparcie dla hodowców bydła mlecznego, producentów mleka, jak i organizacji hodowlanych. CGen stanowi wewnętrzną jednostkę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Strona internetowa: cgen.pl
© Tomasz Strabel

« Powrót do indeksu