Inbred

Kojarzenie spokrewnionych osobników. W jego wyniku wzrasta liczba identycznych genów, pozyskanych przez ojca i matkę od wspólnego przodka, zjawisko zwane homozygotycznością. Miarą homozygotyczności jest współczynnik inbredu. Inbred u zwierząt gospodarskich jest niepożądany ze względu na występowanie depresji inbredowej. Może być także narzędziem do wytwarzania nowych ras zwierząt.
© Tomasz Strabel

« Powrót do indeksu