Indeks ekonomiczny

Sposób wyrażenia łącznej wartości hodowlanej zwierzęcia dla wielu cech przy znaczenie każdej z nich (waga) wynika z uwarunkowań ekonomicznych, w których użytkowana jest dana populacja zwierząt. Ponieważ wagi ekonomiczne określają zmianę zysku z tytułu poprawy cechy o jedną jednostkę zatem cały indeks jest wyrażany w jednostkach monetarnych. Doskonalenie genetyczne oparte na indeksie ekonomicznym prowadzi do maksymalizacji zysków z hodowli. Indeks ekonomiczny pełni zwykle rolę celu hodowlanego. W Polsce indeks ekonomiczny dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej opracowano w Centrum Genetycznym PFHBiPM.

« Powrót do indeksu