Kontrola pochodzenia


Na czym polega?
Kontrola pochodzenia to weryfikacja zapisów dokumentacji hodowlanej w celu wyeliminowania niezgodności ze stanem faktycznym. W dobie selekcji genomowej polega na analizie zgodności genotypu osobnika z genotypami jego rodziców.

Jaka jest rola CGen?
CGen stworzyło aplikację umożliwiającą prowadzenie kontroli pochodzenia. Wykorzystuje ona bazę danych CGen zawierającą genotypy buhajów i samic.

Na czym polega wykluczanie pochodzenia?
Kontrola pochodzenia polega na porównaniu genotypu testowanego osobnika oraz jego rodziców w poszukiwaniu ewentualnych konfliktów. Zastosowana procedura jest zgodna z wytycznymi organizacji ICAR. Jeżeli liczba konfliktów nie przekracza dopuszczalnej normy to pochodzenie jest potwierdzone. W przeciwnym wypadku następuje wykluczenie.

Ile w przybliżeniu genotypów analizujemy?
Do analiz związanych z kontrolą pochodzenia wykorzystywanych jest ok. 100 tyś. genotypów. Ich liczba stale rośnie.

Kiedy odbywa się kontrola pochodzenia? Jako można z niej skorzystać?
Kontrola pochodzenia jest prowadzona dla wszystkich zwierząt, które są genotypowane przez Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Jest też prowadzona losowo jako element programu hodowlanego. W celu skorzystania z tej możliwości zapraszamy do kontaktu z doradcami hodowlanymi PFHBiPM (kontakt tutaj).