Projekt „CGen korekcja” – listopad 2017

Wzięliśmy udział w seminarium „Zdrowotność racic” zorganizowanym przez poznańskie koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. W ramach tego spotkania dr hab. Tomasz Strabel omówił uwarunkowania i możliwości doskonalenia zdrowotności racic w epoce selekcji genomowej. Natomiast dr Katarzyna Rzewuska opowiadała o rejestrowaniu wyników korekcji racic i możliwościach poprawy zdrowotności racic w oparciu o dane zgromadzone za pomocą aplikacji „CGen korekcja”. Wykłady wygłoszone w ramach seminarium w znacznej mierze koncentrowały się na genetycznym doskonaleniu odporności krów i zostały uzupełnione przeprowadzonym przez Henrika Hein Jorgensena pokazem korekcji racic. Duże zainteresowanie tematyką seminarium potwierdza konieczność zaangażowanie w rozpowszechnianie wiedzy związanej z najnowszymi możliwościami ograniczania występowania schorzeń racic.