Projekt „CGen korekcja” – marzec 2019

Wzięliśmy udział w konferencji “Kulawizny u przeżuwaczy”, w ramach której prezentowaliśmy wyniki osiągnięte w pierwszym roku realizacji projektu “CGen korekcja”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spośród których wielu przybyło z Niemiec oraz USA. Wskazywali oni na szereg korzyści jakie polscy hodowcy będą mogli czerpać z analizy zgromadzonych danych. Zarówno lekarze weterynarii jak i korektorzy racic zwracali uwagę na dużą wartość rejestrowanych informacji sugerując przeanalizowanie występowania schorzeń w powiązaniu z systemami utrzymania, w tym podłogami. W rozmowach dotyczących zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej odpornosci na DD wskazywano na wyniki uzyskiwanie w Niemczech dzięki szczegółowemu rejestrowaniu wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).

Uczestnictwo w konferencji było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą dotycząca schorzeń racic. Pozwoliło na nawiązanie kontaktów z osobami od lat aktywnie działającymi w tej tematyce. Dzieliły się one chętnie wnioskami ze swoich badań, poruszając wiele kwestii wpływających na poprawę zdrowotności racic. Dzięki ich otwartości będziemy mogli w niedalekiej przyszłości przedstawić je szerzej polskim hodowcom.