Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2019

W ostatnich miesiącach zespół projektu “CGen korekcja” koncentruje się coraz bardziej na ocenie wartości hodowlanej (OWH). Jednym z działań podejmowanych na tym polu jest udział w pracach prowadzonych w ramach spółdzielni EuroGenomics. Mają one doprowadzić do możliwie dużego ujednolicenia sposobów zbierania wyników korekcji racic i metodyki prowadzenia oceny wartości hodowlanej w wiodących europejskich krajach. Zadaniem powołanej przez EuroGenomics grupy roboczej jest opracowanie tzw. Golden Standard (“złotego standardu”) dla poszczególnych cech objętych oceną wartości hodowlanej, w tym dla zdrowotności racic. Naszym celem jest zastosowanie uzgodnionych wytycznych podczas OWH odporności na DD i spełnianie najwyższych standardów obowiązujących w Europie.