Publikacja wyników oceny wartości hodowlanej – przebieg dodatkowy