Ocena jednostopniowa

Ocena jednostopniowa

Ocena jednostopniowa to nowa odsłona genomowej oceny wartości hodowlanej, dzięki której możemy uwzględnić jednocześnie wiele źródeł informacji.

Dotychczas ocena wartości hodowlanej była prowadzona w oparciu o obserwacje zwierząt oraz o spokrewnienia rodowodowe. Osobno dla osobników zgenotypowanych prowadzono genomową ocenę wartości hodowlanej. Nowy system pozwoli na uzyskanie jednolitej i spójnej oceny wartości hodowlanej zarówno dla osobników zgenotypowanych, jak i dla tych, które nie posiadają informacji o genotypie.

Skorzystają wszystkie osobniki dlatego, że nowy system zapewnia wzrost dokładności oceny. Oczywiście najwyższą dokładność uzyskają osobniki zgenotypowane, dlatego warto już teraz zapoznać się z możliwościami, jakie daje genotypowanie jałówek i krów! Wszystkie osobniki, niezależnie kiedy pozyskany będzie ich genotyp, otrzymają ocenę wartości hodowlanej z nowego systemu.

Inbred genomowy dokładniejszy od rodowodowego

Inbred genomowy dokładniejszy od rodowodowego

Genotypy zwierząt wykorzystywane do selekcji genomowej pozwalają także na nowe podejście w analizie inbredu. W ramach współpracy ze Spółdzielnią Eurogenomics analizujemy poziom zinbredowania buhajów rasy holsztyńskiej. Do obliczeń wykorzystywane są genotypy, a analiza opiera się zarówno na klasycznym – rodowodowym inbredzie, jak i na nowym – opartym na informacji genomowej. Inbred genomowy ma szereg zalet, z których najważniejsza jest taka, że analizuje kopie których genów zostały przekazane od rodzica do potomka. Inbred rodowodowy zakłada, że równie prawdopodobne jest, że rodzic przekazał potomkowi kopię genów otrzymaną od matki, jak i od ojca. Dlatego inbred genomowy nazywa się niekiedy „prawdziwym”, a ten który znamy od lat, oparty na analizie rodowodów, szacowanym.