Świadomie wybieraj nasienie buhaja

Świadomie wybieraj nasienie buhaja

Oferowane w kraju buhaje są zróżnicowane. Najlepszy buhaj według Indeksu Ekonomicznego (IE) osiągnął wartość 3018 zł, podczas gdy najgorszy wartość -600 zł (stan na dzień 29.04.2021 r.). Uzyskanie pełnego obrazu krajowego rynku nasienia może być wymagającym zadaniem. Pomocne w tej kwestii mogą być przygotowane przez nas zestawienia. Zawierają one wykaz najlepszych buhajów dostępnych dla hodowcy i oznaczonych przez firmy, które weszły we współpracę z PFHBiPM.
W „Raporcie z dostępności nasienia – kwiecień 2021” buhaje zostały uszeregowane według Indeksu Ekonomicznego (IE) w ramach odmiany czarno-białej lub czerwono-białej rasy phf, osobno dla typu seksowanego lub konwencjonalnego nasienia. Dodatkowo wskazano buhaje z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa, a także te, które trafiły na listę dostępnych po raz pierwszy. Zapoznanie się z raportem jest możliwe na stronie cgen.pl/raporty.