Pula krów do szacowania oczekiwanego inbredu zaktualizowana

Pula krów do szacowania oczekiwanego inbredu zaktualizowana

Oczekiwany inbred potomstwa pomaga zorientować się na ile dany buhaj jest spokrewniony z populacją samic. Wykonano coroczną aktualizację puli krów, która jest wykorzystywana do obliczeń oczekiwanego inbredu potomstwa. Aktualizacja polega na wyborze reprezentatywnej grupy samic, które spełniają kryteria wiekowe typowego kojarzenia w populacji i zestawienie ich z aktywnymi rozrodczo buhajami. Coroczna aktualizacja tej listy umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie spodziewanego inbredu potomstwa w populacji krów rasy PHF. Pozwala hodowcy na wybór buhaja o innym pochodzeniu aniżeli jego krowy, co ułatwia kojarzenie z ograniczaniem inbredu.