Powstanie Centrum Genetycznego w Poznaniu

Powstanie Centrum Genetycznego w Poznaniu

Centrum Genetyczne (CGen) zostało utworzone 1 kwietnia 2016 r. przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Siedziba tej jednostki znajduje się w Poznaniu, a stanowisko dyrektora objął dr hab. Tomasz Strabel, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z misją i pracownikami CGen!