O żywieniu, genetyce i systemach hodowli zwierząt

O żywieniu, genetyce i systemach hodowli zwierząt

W dniach 26-28 kwietnia 2023 r. w Nitrze (Słowacja) odbyło się 1-sze Centralno-Wschodnie Spotkanie Regionalne EAAP. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło ponad 155 uczestników z całego świata. Najliczniejsze reprezentacje, zgodnie z ideą spotkania, pochodziły z naszego regionu geograficznego, w tym…

Dowiedz się więcej…