O żywieniu, genetyce i systemach hodowli zwierząt

swiat

W dniach 26-28 kwietnia 2023 r. w Nitrze (Słowacja) odbyło się 1-sze Centralno-Wschodnie Spotkanie Regionalne EAAP. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło ponad 155 uczestników z całego świata. Najliczniejsze reprezentacje, zgodnie z ideą spotkania, pochodziły z naszego regionu geograficznego, w tym z Polski.

Sesje wykładowe były poświęcone żywieniu, genetyce oraz systemom hodowli zwierząt, obejmujących zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt, zdrowiem i reprodukcją. Spotkanie rozpoczęło się od 6-ciu wystąpień plenarnych, w tym dwóch z Polski.

Dr hab. Marcin Pszczoła, zastępca dyrektora CGen PFHBiPM, pełnił funkcję członka komitetu organizacyjnego i wygłosił zaproszony wykład plenarny pt. „Selekcja w kierunku zmniejszenia wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko”. Podczas swojego wystąpienia omówił aktualne kwestie związane z emisją metanu oraz możliwościami, jakie otwiera hodowla dla obniżenia wpływu zwierząt na środowisko naturalne.

Drugie zaproszone wystąpienie plenarne pochodzące z Polski zostało wygłoszone przez prof. Zygmunta Macieja Kowalskiego, który przedstawił temat „Zrozumienie okresu przejściowego u krów mlecznych”.

W sumie na konferencję zgłoszono 12 polskich doniesień naukowych. Wydarzenie stanowiło dobrą okazję do wymiany doświadczeń między naukowcami, ale także miało na celu zwiększenie widoczności nauki i wiedzy w regionie. Sądząc po przebiegu spotkania cel ten został osiągnięty.