Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Bujatria XXI wieku – dokąd zmierzamy” przedstawiono jak bardzo misja Centrum Genetycznego wpisuje się w temat wiodący corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia. W trakcie wykładu po raz pierwszy został zaprezentowany zakres funkcjonalności dostępny w aplikacji “CGen korekcja”. Rozpowszechnianie informacji wśród lekarzy weterynarii ma na celu nawiązanie współpracy ze wszystkimi, którzy angażują się w dbałość o zdrowie racic. Istotna jest zarówno możliwość rejestrowania zdiagnozowanych schorzeń, jak i dostęp do informacji historycznych wprowadzonych przez inne osoby obsługujące dane stado. Przedstawiono jak w ciągu 4 sekund wprowadzić informację o wykonanej korekcji oraz jak w łatwy sposób zarejestrować wystąpienie schorzenia i podjęcie działań interwencyjnych, takich jak np. założenie opatrunku.