Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Dzięki uwagom spływającym od użytkowników trwa dalszy rozwój aplikacji „CGen korekcja”. Opracowano usprawnienia umożliwiające łatwiejsze przyłączanie nowych obór do projektu i szybsze rozpoczęcie używania aplikacji do rejestrowania wyników korekcji.