Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Nastał przełomowy moment dla prowadzenia krajowej ewidencji zdrowotności racic – pierwsi hodowcy przyłączyli się do projektu „CGen korekcja”. Dzięki temu rozpoczęto gromadzenie informacji rejestrowanych podczas prowadzenia korekcji racic. W efekcie hodowca uzyskuje raport umożliwiający bieżące monitorowanie statusu zdrowotnego stada.