Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Dzięki zaangażowaniu korektorów korzystających z aplikacji udostępniliśmy użytkownikom nowe funkcjonalności. Pojawiła się oczekiwana przez wielu możliwość edytowania zgłoszeń, która dostępna jest z poziomu zestawienia pokorekcyjnego. Ponadto usprawniliśmy przemieszczanie się w obrębie list i wprowadziliśmy możliwość rejestrowania informacji o zwierzętach, które jeszcze nie jest dostępne w systemie SYMLEK. Ostatnią zauważalną zmianą, wprowadzoną zgodnie z sugestiami użytkowników, jest nowy wzór wydruku zestawienia pokorekcyjnego. Zwiększona została liczba zgłoszeń zamieszczanych na stronie, przy zachowaniu kompletu informacji oraz ich przejrzystości. Na dokumencie widoczne jest logo projektu “CGen korekcja”, dzięki czemu łatwiej będzie hodowcy powiązać wydruk z aplikacją (hodowca ma dostęp do zestawienia w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto). Dodano także logo firmy, która wykonała korekcję, co z jednej strony ułatwi hodowcy monitorowanie współpracy z korektorami, a z drugiej umożliwi promowanie firm rejestrujących dane na rzecz hodowców.