Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2018

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z hodowcami pt. „Nowe aspekty w produkcji mleka”, które odbyło się w Koźminie Wielkopolskim. Podczas prezentacji podkreśliliśmy, że dążenie do poprawy zdrowotności racic w stadzie przybliży hodowców do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego produkcji mleka. Przekazana została najnowsza wiedza dotycząca infekcyjnych schorzeń racic, a także czynników wpływających na rozwój wrzodów podeszwy. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się plakaty prezentujące schorzenia racic opisane w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Wielu hodowców prosiło także o wskazanie działających w okolicy korektorów korzystających z aplikacji „CGen korekcja”.