wyniki

Średni poziom inbredu krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej urodzonych w 2022 roku wynosił 5,96% i był o 1,08% wyższy niż prognozowany oczekiwany inbred potomstwa w roku 2022. Co oznacza, że decyzje hodowlane związane z wyborem zwierząt do kojarzeń powodują wzrost inbredu większy niż przy doborze losowym. Średni oczekiwany inbred potomstwa w roku 2023 wyniósł 5,15%.

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Ważnym wskaźnikiem jest nie tylko poziom inbredu, ale tempo jego przyrostu. Na wykresie poniżej przedstawiono średni przyrost inbredu w danym roku urodzenia krów. Przyrost inbredu w 2022 roku w porównaniu z 2021 wynosił +0.25%. W ostatnich 10 latach obserwuje się stały wzrost tempa przyrostu inbredu, co jest niepokojące dla populacji, a znaczenie tego zjawiska jest istotne w kontekście zdrowego rozwoju populacji.

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej