wyniki

Średni poziom inbredu krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej urodzonych w 2023 roku wynosił 6,29% i był o 1,14% wyższy niż prognozowany oczekiwany inbred potomstwa w roku 2023. Co oznacza, że decyzje hodowlane związane z wyborem zwierząt do kojarzeń powodują wzrost inbredu większy niż przy doborze losowym. Średni oczekiwany inbred potomstwa w roku 2024 wyniósł 5,48%.

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Ważnym wskaźnikiem jest nie tylko poziom inbredu, ale tempo jego przyrostu. Na wykresie poniżej przedstawiono średni przyrost inbredu w danym roku urodzenia krów. Przyrost inbredu w 2023 roku w porównaniu z 2022 wynosił +0.35%. W ostatnich 10 latach obserwuje się stały wzrost tempa przyrostu inbredu, co jest niepokojące dla populacji, a znaczenie tego zjawiska jest istotne w kontekście zdrowego rozwoju populacji.

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej