wyniki

Średni poziom inbredu krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej urodzonych w 2019 roku wynosił 4,8% i był o 0,85% wyższy niż prognozowany oczekiwany inbred potomstwa w roku 2019. Co oznacza, że decyzje hodowlane związane z wyborem zwierząt do kojarzeń powodują wzrost inbredu większy niż przy doborze losowym. Średni oczekiwany inbred potomstwa w roku 2020 wyniósł 4,2%.

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Poziom inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Ważnym wskaźnikiem jest nie tylko poziom inbredu, ale tempo jego przyrostu.
Na wykresie poniżej przedstawiono średni przyrost inbredu w danym roku urodzenia krów. Przyrost inbredu w 2019 roku w porównaniu z 2018 wynosił +0.3%. W ostatnich 10 latach obserwuje się stały wzrost tempa przyrostu inbredu, co jest alarmujące dla populacji, a znaczenie tego zjawiska jest istotne w kontekście zdrowego rozwoju populacji.

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Tempo przyrostu inbredu u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej