dokumentacja

inbred


Wyniki inbredu obliczane są co tydzień, w każdą środę następuje ich udostępnienie na stronie internetowej cgen.pl. Wyniki oszacowań inbredu publikowane są w karcie buhaja, krowy, jałówki i buhajka, będąc integralną częścią rankingu buhajów, krów/jałówek oraz rankingu rodowodowego znajdujących się na stronie internetowej cgen.pl/indeksy. Wartość współczynnika inbredu wyrażana jest w procentach.
Inbred obliczany jest przy wykorzystaniu pełnego rodowodu zawierającego wszystkie osobniki zarejestrowane w bazie Symlek. Dodatkowo rodowód jest wzbogacony o informacje rodowodowe otrzymane z baz międzynarodowych. Osobniki o nieznanym pochodzeniu otrzymują oszacowanie inbredu na poziomie średniej wartości inbredu rówieśników.
 

kompletność rodowodu


Kompletność rodowodu określa jaka liczba osobników w rodowodzie zwierzęcia jest znana w stosunku do wszystkich osobników w jego rodowodzie, występujących do piątego pokolenia. Informacja ta jest miarą precyzji oszacowanego współczynnika inbredu. Im wyższa kompletność rodowodu tym bardziej wiarygodna jest wartość oszacowanego współczynnika inbredu. Obliczana jest co tydzień dla krów i buhajów rasy phf, wyrażana w procentach.
 

oczekiwany inbred potomstwa


Przewidywany spodziewany inbred córek buhaja, jeśli byłby on kojarzony losowo z żyjącymi samicami pod oceną w polskiej populacji. Obliczany co tydzień, wynik dostępny jest w karcie buhaja, a wartość wyrażana jest w procentach. Informacja ta pomaga zorientować się na ile dany buhaj jest spokrewniony z populacją samic. Pozwala hodowcy na wybór buhaja o innym pochodzeniu aniżeli jego krowy co ułatwia kojarzenie z ograniczaniem inbredu.