wyniki

Wyniki indeksów rodowodowych znajdują się na stronie Indeksy.

Poniższe ryciny przedstawiają średnie wartości indeksów rodowodowych (kolejno rIE (odcienie niebieskie) i rPF (odcienie fioletowe) jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z podziałem na województwa (stan na dzień 10.12.2020 r.).

Średnie wartości indeksów rodowodowych rIE jałówek żyjących rasy phf (stan na dzień 10.12.2020 r.)

Średnie wartości indeksów rodowodowych rPF jałówek żyjących rasy phf (stan na dzień 10.12.2020 r.)

Archiwum map:

Średnie wartości indeksów rodowodowych rIE jałówek żyjących rasy phf (stan na dzień 18.11.2020 r.)

Średnie wartości indeksów rodowodowych rPF jałówek żyjących rasy phf (stan na dzień 18.11.2020 r.)