dokumentacja

indeksy
rodowodowe


Indeks rodowodowy jest liczony dla wszystkich zarejestrowanych buhajków i jałówek w wieku do 24 miesięcy. Wyniki są przeliczane i publikowane co tydzień zarówno dla rIE (rodowodowy Indeks Ekonomiczny) jak i rPF (rodowodowy PF). Ma to na celu szybką publikację wyników dla nowo zarejestrowanych sztuk. Indeksy rIE oraz rPF są liczone dla wszystkich zwierząt ze znaną datą urodzenia. Należy jednak zaznaczyć, że na stronie publikowane są jedynie jałówki i buhajki znajdujące się w grupie 5000 najlepszych sztuk. Odmiany HO i RW posiadają odrębne rankingi. Dla sztuk znajdujących się w rankingu publikowane są dane rodowodowe oraz informacje o numerze obory, powiecie i województwie z którego pochodzą. Do wyliczenia rIE oraz rPF wykorzystuje się wyniki oceny wartości hodowlanej męskich przodków buhajka lub jałówki. W przypadku, gdy istnieją luki w rodowodzie, są one wypełniane poprzez oszacowanie średniej wartości hodowlanej dla przodków urodzonych w określonym przedziale czasowym.

Indeksy rodowodowe
Schemat przedstawiający strukturę danych wykorzystywaną do obliczenia indeksu rodowodowego dla jałówki lub buhajka.

 

rankingi
rodowodowe


Ranking jałówek i buhajków tworzony jest w oparciu o wartości indeksów rodowodowych aktualizowanych i publikowanych raz w tygodniu. Kwalifikuje się do niego 10% najlepszych niezgenotypowanych osobników w danej odmianie (HO lub RW). Możliwe jest wyświetlenia rankingu zawierającego maksymalnie 5000 sztuk odrębnie dla jałówek i buhajków w ramach odmiany i grupy wiekowej. Ranking zawiera obliczany przez CGen rodowodowy Indeks Ekonomiczny (rIE) wraz z informacją o jego dokładności oraz rodowodowy PF (rPF). Dodatkowo w karcie jałówki/krowy można odnaleźć informacje o rodowodzie danej sztuki. Zwierzęta, których wartość indeksu rodowodowego (rIE/rPF) jest zbyt niska by zakwalifikowały się do grupy najlepszych, nie są wyświetlane w rankingu.
Ranking rodowodowy według wartości rIE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość rIE (malejąco), wartość dokładności rIE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking rodowodowy według indeksu rPF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu rPF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
 

ranking stad


Na podstawie wyników indeksów rodowodowych jałówek stworzono również ranking najlepszych stad. Ranking ten jest publikowany trzy razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Prezentowane zestawienie zawiera 1000 najlepszych stad. Są one wyłaniane na podstawie średniej wartości rIE oraz alternatywnie rPF jałówek zarejestrowanych w danym stadzie. Stworzono dwa osobne rankingi na bazie odmiany HO i RW oraz trzy kategorie wiekowe: 1) do 6 miesięcy, 2) pomiędzy 6 a 24 miesiące, 3) do 24 miesięcy.
Ranking stad według wartości rIE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość rIE (malejąco), wartość dokładności rIE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking stad według indeksu rPF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu rPF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).