podsumowanie genotypowania


Podsumowanie genotypowania to narzędzie dla hodowców genotypujących zwierzęta w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM.

Dostęp do podsumowania genotypowania jest możliwy tutaj i wymaga logowania. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z doradcami hodowlanymi PFHBiPM (kontakt).

W podsumowaniu genotypowania zawarte są wyniki genotypowania z danej obory, wyrażone w Indeksie Ekonomicznym (IE). Ranking domyślnie wyświetlany jest dla opcji “Ostatni sezon genotypowania”. Może on zostać wygenerowany dla innej grupy zwierząt wybranej z menu (patrz rycina poniżej).

Dokumentacja dotycząca podsumowania genotypowania jest dostępna na stronie cgen.pl/podsumowanie-genotypowania/dokumentacja/
Objaśnienia dotyczące podsumowania genotypowania znajdują się na stronie cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w zakładce: podsumowanie genotypowania.
Pytania i odpowiedzi dotyczące podsumowania genotypowania są dostępne na stronie cgen.pl/podsumowanie-genotypowania/pytania-i-odpowiedzi/