dokumentacja

rankingi buhajów


Rankingi buhajów są aktualizowane trzy razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Oprócz publikacji wyników oceny krajowej, szacowanej przez Instytut Zootechniki, ranking zawiera również wartości Indeksu Ekonomicznego obliczane przez CGen oraz wyniki oceny międzynarodowej obliczone przez Interbull, a także wyniki oceny młodych buhajów z krajów członkowskich Spółdzielni EuroGenomics wyrażone w indeksach tych krajów. Dodatkowo w karcie buhaja można odnaleźć informacje o poziomie zinbredowania oraz oczekiwanym inbredzie potomstwa obliczone przez CGen.
Ranking buhajów według wartości IE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość IE (malejąco), wartość dokładności IE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking buhajów według indeksu PF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu PF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).

 

rankingi samic


Ranking samic jest aktualizowany trzy razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Wyświetlane są w nim samice o najwyższych wartościach Indeksu Ekonomicznego lub alternatywnie indeksu PF. Istnieje możliwość wyświetlenia takiego rankingu odrębnie dla krów i jałówek w ramach odmiany HO lub RW. Ranking jałówek tworzony jest na bazie wartości genomowych. Natomiast w przypadku krów domyślnie ranking uwzględnia zwierzęta posiadające wyniki oceny wartości hodowlanej. Istnieje jednak możliwość ograniczenia się tylko do oceny konwencjonalnej lub genomowej. W przypadku odmiany HO wyświetlane jest maksymalnie 1000 sztuk, a w przypadku odmiany RW 100 sztuk.

Oprócz publikacji wyników oceny krajowej, szacowanej przez Instytut Zootechniki, ranking zawiera również wartości Indeksu Ekonomicznego obliczane przez CGen wraz z informacją o ich dokładności. Dodatkowo w karcie jałówki/krowy można odnaleźć informacje o kompletności rodowodu danej sztuki oraz jej inbredzie obliczonym przez CGen.
Ranking samic według wartości IE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość IE (malejąco), wartość dokładności IE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking samic według indeksu PF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu PF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).