dokumentacja

rankingi buhajów


Rankingi buhajów są aktualizowane trzy razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej.

Dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oprócz publikacji wyników oceny krajowej, szacowanej przez Instytut Zootechniki, ranking zawiera również wartości Indeksu Ekonomicznego obliczane przez CGen oraz wyniki oceny międzynarodowej obliczone przez Interbull, a także wyniki oceny młodych buhajów z krajów członkowskich Spółdzielni EuroGenomics wyrażone w indeksach tych krajów. Dodatkowo w karcie buhaja można odnaleźć informacje o poziomie zinbredowania oraz oczekiwanym inbredzie potomstwa obliczone przez CGen.
Ranking buhajów według wartości IE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość IE (malejąco), wartość dokładności IE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking buhajów według indeksu PF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu PF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).

Publikujemy także wyniki oceny krajowej buhajów rasy simentalskiej. Rankingi te są zbudowane w oparciu o indeks PFSM i domyślnie wyświetlane dla wszystkich osobników, jednak istnieje możliwość sprawdzenia dostępności nasienia konkretnego buhaja po wybraniu opcji w filtrach „nasienie dostępne” lub w karcie buhaja.

rankingi samic


Ranking samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej jest aktualizowany sześć razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Wyświetlane są w nim samice o najwyższych wartościach Indeksu Ekonomicznego lub alternatywnie indeksu PF. Istnieje możliwość wyświetlenia takiego rankingu odrębnie dla krów i jałówek w ramach odmiany HO lub RW. Ranking jałówek tworzony jest na bazie wartości genomowych. Natomiast w przypadku krów domyślnie ranking uwzględnia zwierzęta posiadające wyniki oceny wartości hodowlanej. Istnieje jednak możliwość ograniczenia się tylko do oceny konwencjonalnej lub genomowej. W przypadku odmiany HO wyświetlane jest maksymalnie 1000 sztuk, a w przypadku odmiany RW 100 sztuk.

Oprócz publikacji wyników oceny krajowej, szacowanej przez Instytut Zootechniki, ranking zawiera również wartości Indeksu Ekonomicznego obliczane przez CGen wraz z informacją o ich dokładności. Dodatkowo w karcie jałówki/krowy można odnaleźć informacje o kompletności rodowodu danej sztuki oraz jej inbredzie obliczonym przez CGen.
Ranking samic według wartości IE jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość IE (malejąco), wartość dokładności IE (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).
Ranking samic według indeksu PF jest sortowany według kryteriów kolejno: wartość indeksu PF (malejąco), data urodzenia (pełna, rosnąco), numer zwierzęcia (rosnąco).

Ranking najlepszych krów rasy simentalskiej jest sortowany według indeksu PFSM, jednak istnieje możliwość skorzystania z różnych filtrów np. wyświetlenia zwierząt ze swojej obory. Można także przejść z rankingu do karty krowy i tam obejrzeć wyniki danej sztuki.

ranking stad


Ranking stad jest aktualizowany sześć razy do roku zgodnie z kalendarzem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej. Wyświetlane są w nim stada o najwyższych średnich wartościach indeksów rodowodowych (IE lub PF).
Średnie dla stad liczone są na bazie wartości indeksów rodowodowych wszystkich samic w wieku do 24 miesięcy, dla których znany jest rIE oraz rPF (łącznie z tymi, które posiadają ocenę genomową). Możliwość obliczenia indeksów rodowodowych dla samicy istnieje w przypadku spełnienia następujących warunków: znany PF i IE ojca, znany PF i IE ojca matki i znany rok urodzenia matki matki.
W rankingu publikowane są wyniki obór posiadających min. 5 samic z rIE i rPF w ramach danej grupy rasowo-wiekowej, pod warunkiem że właściciel wyraził zgodę na „Wykorzystanie imiennych wyników w materiałach edukacyjno-marketingowych”.
Ranking stad według wartości IE jest sortowany według kryteriów kolejno: średnia wartość rIE (malejąco), liczba zwierząt malejąco, średnia wartość dokładności IE (malejąco), numer obory (rosnąco).
Ranking samic według indeksu PF jest sortowany według kryteriów kolejno: średnia wartość indeksu rPF (malejąco), liczba zwierząt malejąco, numer obory (rosnąco).

indeksy
rodowodowe


Do wyliczenia rodowodowego Indeksu Ekonomicznego (rIE) oraz rodowodowego indeksu PF (rPF) wykorzystuje się wyniki oceny wartości hodowlanej męskich przodków buhajka lub jałówki. Publikacja następuje dla zwierząt żyjących rasy phf obu odmian, bez oceny oficjalnej dla danej cechy. Zwierzęta muszą posiadać poniższe informacje rodowodowe:

 • znana wartość hodowlana dla IE/PF ojca,
 • znana wartość hodowlana dla IE/PF ojca matki,
 • znany rok urodzenia matki matki,
 • powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie dla rIE oraz rPF, a dokładność rIE nie może być niższa niż 0,15.

 
Indeksy rIE wraz z dokładnością oraz rPF są udostępniane w kartach rodowodowych dla wszystkich osobników z rankingów bazujących na indeksach rodowodowych.

Aktualizacja wyników następuje w każdą środę. Osobnik uzyskuje wynik po raz pierwszy po wystąpieniu następującej sekwencji kroków:

   1. Urodzenie cielęcia.
   2. Przeprowadzenie próbnego doju.
   3. Rejestracja urodzonego cielęcia w systemie informatycznym PFHBiPM.
   4. Przekazanie informacji rodowodowych do systemu informatycznego CGen (poniedziałek).
   5. Publikacja wyników na stronie cgen.pl.

 
Wartości indeksów rodowodowych dla przyszłego potomstwa potencjalnej pary rodzicielskiej można sprawdzić korzystając z kalkulatora rodowodowego. Narzędzie to pozwala także na uzyskanie wyników dla potomka urodzonego, dla którego indeksy rodowodowe nie zostały opublikowane, ale są możliwe do obliczenia na podstawie informacji o rodzicach.