szkolenie dla korektorów projekt „CGen korekcja” 15-17.11.2018