Kolejni korektorzy przyłączają się do projektu „CGen korekcja”

W dniach 15-17.11.2018 roku odbyło się szkolenie wstępne dla nowych uczestników projektu „CGen korekcja”. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Celem szkolenia było przygotowanie korektorów do rejestrowania danych dotyczących zdrowotności racic, dlatego omawiano schorzenia zebrane w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” oraz przeprowadzono trening obsługiwania aplikacji. Szkolenie zostało uzupełnione wykładami dotyczącymi przyczyn rozwoju schorzeń oraz technik terapeutycznej korekcji racic. Dbałość o to by korektorzy uczestniczący w projekcie byli specjalistami w swojej dziedzinie, skłoniła nas do poproszenia profesora Johanna Koflera o przeprowadzenie oceny ich umiejętności. Na tej podstawie zostaną wydane certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje.
Swoją wiedzę z zakresu zdrowotności racic poszerzyli także doradcy ogólni PFHBiPM, którzy wzięli udział w części wykładowej. Jest to kolejny krok w kierunku świadczenia przez pracowników PFHBiPM kompleksowych usług doradczych na coraz wyższym poziomie.
Dziękujemy ubojni Murawscy Sp. z o.o. sp. k. za przekazanie nóg bydła na cele szkoleniowe.