Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Opracowano system przepływu danych między systemem Symlek, aplikacją “CGen korekcja” oraz jej użytkownikami. Ustalono zasady formalne zapewniające ochronę danych stanowiących własność hodowców. Udostępnienie numerów zwierząt osobom obsługującym stado, a nie będącym pracownikami PFHBiPM, w tym korektorom i lekarzom weterynarii, wymaga upoważnienia ze strony hodowcy. W ramach aplikacji możliwe jest wyszukiwanie zwierząt z danego stada przy użyciu 4 cyfr z kolczyka. Dzięki temu zarejestrowanie wyniku korekcji nie wymaga wprowadzania pełnego numeru zwierzęcia. Ogranicza to zarówno czas potrzebny na wykonanie wpisu, jak i ryzyko popełnienia błędu, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia jakości danych. Ponadto prawidłowe przypisywanie diagnoz do zwierzęcia pozwala na utworzenie historii zgłoszeń i stałe monitorowanie stanu zdrowia racic danej sztuki, a także ocenę skuteczności podejmowanych działań. Warunkiem sprawnego działania aplikacji i dostępu do listy zwierząt należących do danego hodowcy jest pozyskanie ich numerów z systemu Symlek, stąd tak ważne jest podpisywanie umów z hodowcami.