Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Przeprowadzono testy terenowe aplikacji “CGen korekcja” z udziałem korektorów, którzy jako pierwsi przyłączyli się do projektu. Wraz z Karolem Jarochem odwiedziliśmy gospodarstwo Jana Matuszyka, a wraz z Przemkiem Cieślakiem stado Mariusza Tatysa. Po okresie precyzowania wymagań i miesiącach prac programistycznych mogliśmy sprawdzić na ile sprawnie system działa w warunkach rzeczywistych, podczas przeprowadzania rutynowej korekcji racic. Udało się przypisać dane o zwierzętach do odpowiedniego konta korektora, a wyszukiwanie krów było niezmiernie łatwe. Konieczne okazało się jednak uzupełnienie listy zwierząt o jałówki. Rejestracja diagnoz została znacznie usprawniona, a możliwość dodawania notatek bardzo poszerzyła możliwości przygotowania kompleksowej informacji dla hodowcy. Po wygenerowaniu zestawienia pokorekcyjnego oceniono jego czytelność, a zootechnicy wskazali elementy o jakie warto uzupełnić ten podstawowy raport. Pomimo, że wykryte nieprawidłowości wskazały obszary wymagające poprawek to działanie aplikacji zostało ocenione pozytywnie. Była to też okazja do ustalenia kierunku dalszego rozwoju aplikacji “CGen korekcja”.