Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2018

W aplikacji „CGen korekcja” została dodana funkcja szybkiego i łatwego rejestrowania informacji o systemie utrzymania oraz dostępie do pastwiska. Wydzielono trzy grupy technologiczne: jałówki oraz krowy w laktacji i zasuszone. Dzięki stałej współpracy z korektorami, uzupełniliśmy dane dla stad, w których już prowadzono rejestrację wyników korekcji. Systemy utrzymania w znacznym stopniu mogą wpływać na zdrowotność racic. Informacje o typie legowiska, rodzaju podłoża, czy dostępie do pastwiska umożliwią przeprowadzanie analiz, które pozwolą na wskazanie jakie schorzenia występują częściej w oborach wolnostanowiskowych, a jakie są charakterystyczne dla obór uwięziowych. Może to pomóc hodowcom m. in. przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnych rozwiązań podczas modernizacji obory, planowaniu budowy nowych obiektów, ale także przy dobieraniu odpowiednich działań profilaktycznych.
W celu zapewnienia wiarygodności prowadzonych analiz planujemy coroczną aktualizację danych opisujących warunki utrzymania zwierząt, dla których prowadzona jest rejestracja wyników korekcji racic.