Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2018

W odpowiedzi na zgłaszane przez hodowców oczekiwania opracowujemy rozszerzoną wersję aplikacji “CGen korekcja”. Naszym celem jest dostarczenie nowych rozwiązań użytkownikom. Projektowane obecnie raporty ułatwią wykorzystanie informacji gromadzonych za pomocą aplikacji podczas podejmowania decyzji z zakresu poprawy zdrowotności racic w stadzie. Dodatkowo wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności współpracy korektorów racic z hodowcami.