Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Trwa rozwój oraz uszczegóławianie specyfikacji systemu. Opisany został zakres informacji jakie będą rejestrowane za pomocą aplikacji oraz wyjątkowe przypadki zmieniające relacje między użytkownikami, takie jak obsługa przedsiębiorstwa przez wielu korektorów czy współpraca między korektorami w ramach świadczenia usługi na rzecz wybranych klientów, a także zmiana firmy korekcyjnej obsługującej stado.