Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Odzew, jaki uzyskaliśmy do tej pory ze strony korektorów racic pokazuje jak duża grupa profesjonalistów, wykonujących korekcję, poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Ich celem jest zarówno podniesienie efektywności własnej pracy, jak i oferowanie hodowcom serwisu coraz wyższej jakości. Świadczone przez korektorów usługi nie ograniczają się jedynie do wykonania zabiegu korekcji, ale obejmują także przekazanie wniosków, jakie korektor jest w stanie sformułować po odbytej wizycie. Wnioski te mogą stanowić głos doradczy i być elementem długofalowej współpracy, mającej na celu dbałość o zdrowie racic w stadzie.