Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła przedstawiono trendy związane z doskonaleniem zdrowotności racic obserwowane na świecie, a także zaprezentowano bieżący stan realizacji zadań w ramach “CGen korekcja”. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczą przede wszystkim nowe zgłoszenia do projektu. Coraz liczniejsze grono korektorów wyraża chęć użytkowania aplikacji. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały ze strony hodowców, dla których dane w formie elektronicznej oznaczają znacznie efektywniejsze ich wykorzystanie.

Szerszą relację z Forum Hodowli Bydła znajdziesz tutaj.