Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Trwają intensywne prace programistyczne, dzięki którym powstała aplikacja w wersji dev (faza rozwojowa). Do tej pory zaimplementowano w niej system zgłoszeń diagnoz i zabiegów. Konsultacje z korektorami i hodowcami umożliwiły opracowanie zakresu informacji obrazujących wyniki korekcji, a także sposobu wyświetlania zgłoszeń historycznych. Opisane zostały także uwarunkowania pozwalające rozróżnić wpisy różnego typu (korekcja rutynowa, korekcja interwencyjna, terapia, notatka) oraz nowe koncepcje do uwzględnienia w przyszłości, takie jak możliwość wyszukania korektorów obsługujących dany teren, spośród firm biorących udział w projekcie (posługujących się aplikacją).