Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ustalono zasady udziału w projekcie „CGen korekcja” i udostępniania aplikacji. Zawarto je w umowach, jakie będą podpisywane z osobami mającymi rejestrować informacje o zdrowotności racic wykonującymi działalność usługową na rzecz hodowców.