Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ogłoszono szczegóły dotyczące bezpłatnego szkolenia organizowanego z myślą o osobach wykonujących korekcję racic oraz udostępniono formularz zgłoszeniowy. Najważniejsze z punktu widzenia rejestracji schorzeń jest stosowanie spójnego nazewnictwa. Ze względu na zaimplementowanie w aplikacji “CGen korekcja” kodów zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” kluczowe jest zapoznanie przyszłych użytkowników aplikacji z tym standardem.