Projekt „CGen korekcja” – październik 2016

Rozmowy z korektorami i hodowcami umożliwiły nam rozpoczęcie tworzenia specyfikacji systemu. Opisana została struktura użytkowników, a także zakres danych o gospodarstwie oraz o poszczególnych zwierzętach, jaki jest konieczny do skutecznego przetwarzania informacji.