Projekt „CGen korekcja” – październik 2016

W 10/2016 numerze „Hodowli i Chowu Bydła” ukazały się artykuły prezentujące inicjatywę projektową związaną z tworzeniem aplikacji internetowej, umożliwiającej rejestrowanie wyników korekcji w formie elektronicznej. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony korektorów. Wiele osób zgłosiło się do projektu „CGen korekcja”, wyrażając chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnego narzędzia dopasowanego do krajowych realiów. Rozpoczęły się spotkania, które dostarczyły wielu istotnych informacji o funkcjonalnościach, jakie powinny zostać zaimplementowane w aplikacji. Świadomość oczekiwań, jakie korektorzy wiążą z wytwarzanym przez nas oprogramowaniem, pozwala na zaprojektowanie narzędzia, które będzie stanowiło rzeczywistą odpowiedź na zgłaszane potrzeby.