Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

W celu rozpowszechnienia wiedzy o schorzeniach racic przygotowano polską wersję plakatu prezentującego poszczególne jednostki chorobowe zamieszczone w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Zdjęcia zostały uzupełnione krótkimi opisami ułatwiającymi prawidłowe rozpoznawanie konkretnych schorzeń. Plakat będący ilustrowanym wykazem schorzeń dedykowany jest wszystkim uczestnikom projektu „CGen korekcja”.